Ortopedoperation

Till oss kommer du på operationsdagen, vanligtvis via en vårdavdelning eller från operationsförberedelseenheten 70F2.

Vi opererar:

fraktur
hand
protes
rygg

Vårt uppdrag är att förbereda dig inför samt övervaka dig under operationen. Vi ger dig narkos eller annan form av bedövning, assisterar kirurgen vid operationen. Vi är väl förberedda och arbetar efter speciellt utformade rutiner för en så säker vård som möjligt. Du är i centrum och vårt mål är din säkerhet och ditt välbefinnande.