Måste jag sluta röka före operationen?

En rökfri operation syftar till att öka patientsäkerheten för rökande patienter som ska genomgå en operation. Snabbare sårläkning och halverad risk för komplikationer efter operation. Hälsoeffekterna av rökstopp är många. Akademiska sjukhuset och ortopeden medverkar i den riksomfattande kampanjen "En rökfri operation".

Bakom kampanjen "En Rökfri Operation" står Patientförsäkringen LÖF och Sveriges Kommuner och Landsting. Hos rökare minskar syresättningen, vilket påverkar både ärrbildning och kärlnybildning negativt. Resultatet blir sämre sårläkning och långsammare återhämtning efter exempelvis höft- och knäledsoperationer.

Rökstopp inför operation halverar risken att drabbas av komplikationer, exempelvis hjärtlungbesvär och sårläkningsproblem. Effekten på allvarliga komplikationer som kräver intensivvård är ännu större.

Flera studier har visat på hälsovinster för patienter som gör rökuppehåll eller slutar röka inför operation.

De patienter som är rökare erbjuds hjälp att sluta röka, det handlar inte om tvång. Enligt vetenskapliga studier räcker det med ett tillfälligt uppehåll på 4–8 veckor före en operation och 6 veckor efter för att kraftigt minska risken för komplikationer eller läkningsproblem.