Neurooperation

Akademiska sjukhuset

Vår operationsavdelning består av 5 operationssalar som är utrustad med högteknologisk, medicinsk-teknisk utrustning för att kunna bedriva modern neurokirurgi.

Vi utför ca 2200 operationer per år, varav 1/3 av dessa är av akut karaktär. Här utförs huvudsakligen skall- och ryggoperationer, ca 1300 skalloperationer och 450 ryggoperationer utfördes här 2011. Smärt- och perifer nervkirurgi är också en del av vår verksamhet. Skalloperationer som utförs är hjärntumör kirurgi, hematomutrymningar, intrakraniella aneurysm, funktionella störningar (t.ex.EP-kirurgi och tremor kirurgi), shuntoperationer och intrakraniella tryckmätningar. Ryggkirurgin består av diskbråck, tumörkirurgi och funktionella störningar (t.ex. spasticitet). Perifer nervkirurgi såsom tumörer och rekonstruktioner. Från 2012 ingår även kraniofasciel kirurgi.

Operationsavdelningen är bemannad dygnet runt, då personalen arbetar 3-skift. Vi arbetar i operationsteam bestående av kirurg, operationssjuksköterska, undersköterska, anestesiolog och anestesisjuksköterska. Till en del av våra ingrepp använder vi oss av neurofysiologisk övervakning som sköts av biomedicinsk analytiker eller av neurofysiolog.
Efter avslutad operation överförs patienten till vår postoperativa enhet NIMA eller till våran Neurointensivvårdsavdelning, NIVA.