Neuroavdelning 85 D1

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning

 1177.se

Telefon

0186115008

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 85, 6 tr

 Hitta till ingång

Här utreds och behandlas vuxna patienter med sjukdomar och skador på det centrala, perifera och autonoma nervsystemet jämte muskelsjukdomar.

Stora sjukdomsgrupper är personer med motorikstörningar där Parkinsons sjukdom är den största vårdgruppen, allmän neurologi (till exempel multipel skleros, MS), motorneuronsjukdomar, myastenia gravis, epilepsi, Guillain-Barré, hydrocephalus och funktionella sjukdomsstillstånd.

På avdelningen finns 14 vårdplatser under vardagar samt 12 platser under helger. En stor del av vården bedrivs som regionsjukvård men vi bedriver även akutverksamhet för länets innevånare.