Mag-tarm- och njuravdelningen 30 B2

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

0186112703

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ing 30, 6 trappor

 Hitta till ingång

På avdelningen vårdas du med njur, mag-tarm, hud och reumatologiska sjukdomar.

Vi utreder och behandlar patienter med olika akuta och kroniska njursjukdomar. Även patienter som opereras i samband med njursjukdom ligger hos oss före och efter operation.

Gastroenterologins verksamhet är specialinriktad på mag- tarm och leversjukdomar. Många patienter remitteras hit från olika landsting. Hit hör bl.a tarmutredningar på misstänkt Mb. Crohn och Ulcerös colit. Även utredningar för oklar leversvikt och inför levertransplantation görs här. Verksamheten har också uppföljning efter levertransplantation.

Patienterna kommer både akut och via väntelista.