Körkortsmottagningen vid Akademiska sjukhuset

Telefon

0186117160

Telefontider
Mån - tis 9-11
Onsdagar 9.30-11
Torsdagar 9-11
Fredagar 9.30-11

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ing 79

 Hitta till ingång

Körkortsmottagningen Akademiska sjukhuset bedömer körförmåga relaterat till förvärvade kognitiva störningar hos körkortsinnehavare oavsett ålder.

I teamet som bedömer lämpligheten i körkortsinnehav ingår specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och neuropsykolog.

Körkortsmottagningen tar emot patienter på remiss från hela Region Uppsala, vid misstanke om kognitiv svikt och olämplighet att framföra körkortspliktigt fordon.

Utredningen följer Transportstyrelsens riktlinjer för bedömning av körkortsinnehav vid Demens och andra kognitiva störningar (TSFS 2013:2, kap 10).