Könsidentitets­mottagningen för vuxna

1177

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 21 06

Telefontider
Måndagar 8-9
Tisdagar 13-14
Ons - Fre 8-9

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10

 Hitta till ingång

Könsidentitetsmottagningen för vuxna vänder sig till dig som vill ha utredning och behandling av könsdysfori.

Det kön man själv känner sig som kallas för könsidentitet. Om ens könsidentitet inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln kan man uppleva könsdysfori. Könsdysfori innebär ofta ett stort lidande. Vid könsidentitetsmottagningen kan man få utredning och könsbekräftande behandling oavsett om man identifierar sig som kvinna, man eller något annat t.ex. ickebinär eller agender. 

Att söka vård hos oss 

Könsidentitetsmottagningen för vuxna tar emot patienter från 17 år. Yngre patienter hänvisas till Könsidentitetsmottagningen för barn och unga. 

För att komma till könsidentitetsmottagningen för vuxna krävs remiss från läkare eller psykolog. Om du bor i Region Uppsala kan du kontakta t.ex. din vårdcentral. Har du pågående kontakt med psykiatrisk mottagning kan du där framföra ditt önskemål om remiss för könsdysforiutredning.  

Om du bor i annan region än Uppsala behöver du remiss från läkare (psykiater) eller psykolog vid psykiatrisk mottagning, eller från psykiater vid annan mottagning, för att komma till könsidentitetsmottagningen för vuxna. 

Efter att remiss inkommit görs en bedömning vid könsidentitetsmottagningen för vuxna om remissen uppfyller remisskraven. Remissvar efter bedömning skickas till den instans som ansvarat för remissen. Om remissen accepteras får du som patient ett brev med bekräftelse på att remissen är mottagen och ungefärlig väntetid till första besök.

Här hittar du vårt rutindokument. Där finns även vår remissmall.

Aktuella väntetider

 • De som kallas till nybesök nu har väntat cirka 3-3,5 år från remissdatum, om de var över 18 år när remissen skickades.
 • De som kallas till nybesök nu, och som var 17 år när remissen skickades, har väntat cirka 2-2,5 år.

För aktuella väntetider för barn och unga, vänligen se könsidentitetsmottagningen för barn och unga.

Inför besöket

Besök hos Könsidentitetsmottagningen för vuxna kan genomföras som videobesök eller mottagningsbesök, vilket framgår av kallelsen. Mottagningsbesök sker på Akademiska sjukhuset i Uppsala, psykiatrins hus, ingång 10. När du kommer anmäler du dig i kassan på 1A och väntar därefter i väntrummet. Ta med legitimation. Videobesök sker i appen “min hälsa”, du får mer information om videobesök i ett informationsbrev tillsammans med kallelsen. Det är tyvärr inte möjligt att registrera annat namn än folkbokföringsnamnet, därför skickas kallelser  och annan post i det namn som finns i folkbokföringen. När kontakten med mottagningen påbörjas kommer du att få ange vilket namn och pronomen du föredrar, och detta kommer därefter att användas i kontakten, liksom i journalföring. Det är viktigt att du känner dig respekterad för den du är och att du känner dig delaktig i vården.  

 
Hör av dig så tidigt som möjligt om du inte har möjlighet att komma på en bokad tid. Enligt regionens rutin faktureras besök som ombokas senare än 24 timmar innan besöket. Om du ombokar ett besök finns det risk för lång väntetid till nästa besök. Om du flyttar eller byter telefonnummer behöver du meddela oss dina nya kontaktuppgifter. Om du under väntetid eller under pågående utredning/behandling flyttar till en annan region behöver du själv kontakta psykiatrin i din nya hemregion för att be dem skicka betalningsförbindelse till Könsidentitetsmottagningen för vuxna. 

Av- eller ombokning kan ske via mottagningstelefonen, 018-611 21 06, eller via 1177.se 

Utredning

Utredningen anpassas efter dig och dina behov. Utredningstiden kan därför inte anges förrän utredningen påbörjas, men tar vanligtvis minst ett år innan könsdysforidiagnos eventuellt kan fastställas och könsbekräftande behandling inledas. I utredningen ingår alltid besök hos läkare, psykolog och kurator. Anhörigmöten erbjuds också.  

Syftet med utredningen är inte att överpröva din könsidentitet utan att utreda vilka insatser som kan gynna ditt välbefinnande oavsett om det är könsbekräftande behandling eller andra insatser. 

Det finns inga sjukdomar eller tillstånd som definitivt hindrar att könsdysforidiagnos fastställs. Däremot kan det ibland behövas övriga behandlande eller sociala insatser för att man ska ha en tillräckligt stabil situation för att kunna fatta livsavgörande beslut och kunna genomgå könsbekräftande behandlingar. Vid behov kan Könsidentitetsmottagningen vara behjälplig för remisser till annan behandling, eller kontakt med olika instanser för stöd. Stöd inom ramen för könsdysforiutredningen erbjuds också, t.ex gällande stöd från närstående eller frågor du upplever utmanande gällande t.ex. identitet, bemötande, social transition eller framtid. 

Behandling

När utredningen har genomförts görs en bedömning om könsdysforidiagnos kan fastställas och könsbekräftande behandling inledas. Vilka behandlingar just du behöver beslutas i samråd mellan dig som patient och vårdpersonal. De olika verksamheter som utför dessa behandlingar är erfarna inom könsbekräftande vård och har kunskap om bemötande av personer med könsdysfori. 

Feminiserande behandling: 

 • Hormonbehandling (gynekolog) 
 • Hårborttagning med laser eller diatermi 
 • Röstträning (logoped) 
 • Reduktion av struphuvud, samt i sällsynta fall stämbandsoperation (foniater) 
 • Bröstförstoring (plastikkirurg) 
 • Underlivsoperation och/eller borttagande av könskörtlar, (plastikkirurg i Stockholm, Linköping eller Göteborg) Kräver tillstånd från Socialstyrelsens Rättsliga Råd. 
 • Ekonomiskt bidrag till hjälpmedel i form av peruk, vid särskilt behov 
 • Fertilitetsbevarande åtgärder (erbjuds under utredningstiden, innan behandling eventuellt påbörjas) 

Maskuliniserande behandling: 

 • Hormonbehandling (endokrinolog) 
 • Mastektomi (bröstoperation) (plastikkirurg) 
 • Röstträning (logoped) 
 • Underlivsoperation och/eller avlägsnande av livmoder och äggstockar (plastikkirurg i Stockholm, Linköping eller Göteborg) Enbart avlägsnande av livmoder/äggstockar kan göras på gynekologmottagning på länssjukhus. Kräver tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd. 
 • Fertilitetsbevarande åtgärder (erbjuds under utredningstiden, innan behandling eventuellt påbörjas) 

Kontaktuppgifter

 • Könsidentitetsmottagningen för barn och unga, samt för vuxna: 018-611 21 06 
 • Endokrin- och diabetesmottagningen: 018-611 43 87 
 • Kvinnokliniken: 018-611 57 05 
 • Logopedmottagningen: 018-611 53 20 
 • Plastikkirurgmottagningen: 018-611 94 61 
 • Öron näsa hals (foniatri): 018-611 53 53