Könsidentitesmottagningen för barn och ungdom

1177 Vårdguiden

E-tjänster

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 24 10

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ing 10, väntrum 1A

Det kön man själv känner sig som kallas för könsidentitet. Om ens könsidentitet inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln kan man uppleva könsdysfori. Vid könsidentitetsmottagningen erbjuds utredning och vid behov könsbekräftande behandling för könsdysfori.

Könsidentitetsmottagningen vänder sig till barn och ungdomar upp till 16 år. För patienter som redan hunnit fylla 16 år hänvisas direkt till könsidentitetsmottagningen för vuxna.  

Utredning 

Utredning vid könsdysfori syftar till att utforska patientens upplevelse av könsidentitet och kroppsuppfattning samt bedöma om upplevelsen överensstämmer med könsdysfori/könsinkongruens. Vi utforskar upplevt behov av och förväntningar på eventuella könsbekräftande behandlingar och ger information om effekter och begränsningar.  Under utredningen undersöks också om det finns andra bekymmer eller svårigheter som patienten kan behöva hjälp med.

Utredningstiden är individuell och pågår så länge som det behövs för att kunna ställa diagnos
. Efter en första basutredning kan diagnos könsdysfori ställas preliminärt, var helt reversibla åtgärder kan erbjudas. För att fastställa diagnosen könsdysfori krävs att patienten är minst 16 år och har följts under en längre tid vid mottagningen.  

Könsbekräftande behandlingar

Under utredningen kommer en del patienter och utredningsteamet fram till att symtomen inte beror på könsdysfori. Då påbörjas inte förberedelser för könsbekräftande behandling. I andra fall ställs diagnos könsdysfori och möjlighet att gå vidare med behandling erbjuds i enlighet med rekommenderade åldersgränser från Socialstyrelsen. Under hela utredningsperioden inklusive eventuella behandlingar erbjuds uppföljningar och stöd från utredningsteamet.  

Följande (reversibla) behandlingar finns tillgängliga vid preliminär diagnos: 

  • Fertilitetsbevarande behandling (spara ägg/sperma innan start av hormonbehandling) 
  • Stopphormoner” / annan menstruationsreglerande (tidigast efter att patienten kommit till andra tannerstadiet i sin pubertet)   

Följande (delvis irreversibla) behandlingar finns tillgängliga vid fastställd diagnos (tidigast 16 år): 

  • Behandling med könsbekräftande hormoner (östrogen/testosteron) 
  • Maskuliniserande bröstkirurgi (mastektomi/feminiserande bröstkirurgi (bröstförstoring - erbjuds om hormonbehandling under minst ett år inte gett önskad effekt på bystens tillväxt) 

Följande åtgärder och (irreversibla) behandlingar finns tillgängliga efter fastställd diagnos och att patienten blivit 18 år 

  • Ansökan till Socialstyrelsens Rättsliga Råd ansöka om "fastställande av könstillhörighet"; att formellt få tillhöra det kön man önskar vara. Till ansökan ska bifogas ett intyg om utredningen och journalkopior från de enheter som deltagit i utredning och behandling. 
  • Underlivskirurgi och borttagande av könskörtlar (efter tillstånd från Socialstyrelsens Rättsliga Råd)