Könsidentites­mottagningen för barn och ungdom

1177

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga eller av-/omboka tid.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 21 06

Telefontider
Måndagar 8-9
Tisdagar 13-14
Ons - Fre 8-9

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ing 10, väntrum 1A

 Hitta till ingång

Det kön man själv känner sig som kallas för könsidentitet. Om ens könsidentitet inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln kan man uppleva könsdysfori. Vid könsidentitetsmottagningen för barn och ungdom erbjuds utredning och i undantagsfall könsbekräftande behandling för könsdysfori.

Att söka vård hos oss

Patienter under 17 år remitteras till könsidentitetsmottagningen för barn och ungdom. 

Från och med 2023-01-01 gäller följande remisskrav för könsidentitetsmottagningen:  

  • För barn och ungdomar upp till 17 år folkbokförda i Region Uppsala kan remissen komma från primärvårdsinstans såväl som specialistvårdsinstans. För att remissen ska accepteras krävs beskrivning utifrån frågeställning könsdysfori enligt remissmall inklusive en allmänpsykiatrisk bedömning, såsom MINI/MINI-KID eller likvärdig screening.
  • Remiss ska skrivas av läkare eller psykolog med innehåll enligt den remissmall som finns i Cosmic och här på hemsidan.
  • Mottagningen tar ej emot egen vårdbegäran.

Om du är skriven i en annan region kan remiss skrivas av all vårdpersonal vid barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning eller samordnare för könsdysfori. I vårt rutindokument som du hittar längre ner på sidan finns det beskrivet hur detta sker för dig som remitterar. 

Väntetid

Just nu har könsidentitetsmottagningen för barn och ungdom en väntetid på ungefär 24 månader efter inkommen remiss. Detta är en preliminär bedömning av väntetiden, vilket innebär att väntetiden kan komma att ändras. Den senast uppdaterade uppskattningen av väntetiden kommer att publiceras här på hemsidan. Väntetiderna påverkas bland annat av våra personalresurser men kan även komma att påverkas av nationella beslut om hur könsdysforivården ska organiseras.

Har du frågor kring remiss till oss kan du ringa vår mottagning 018-611 21 06.

Utredning 

Utredning vid könsdysfori syftar till att utforska personens upplevelse av könsidentitet och kroppsuppfattning samt bedöma om upplevelsen överensstämmer med könsdysfori/könsinkongruens. Under utredningen utforskar vi olika sätt att hantera och leva med sin könsdysfori där det ibland blir aktuellt med könsbekräftande behandling. Vi utforskar upplevt behov av och förväntningar på eventuella könsbekräftande behandlingar och ger information om effekter och begränsningar. Under utredningen undersöks också om det finns andra bekymmer eller svårigheter som barnet eller ungdomen kan behöva hjälp med.

Utredningstiden är individuell och pågår så länge som det behövs för att kunna ställa diagnos
. Inga utredningar påbörjas innan påbörjad pubertet men det finns ingen nedre åldersgräns för att kontakta mottagningen för information och rådgivning. Efter en första basutredning kan diagnos könsdysfori ställas preliminärt, var helt reversibla åtgärder kan erbjudas utöver fortsatta utforskande och stöttande samtal. För att fastställa diagnosen könsdysfori krävs att patienten är minst 16 år gammal och att vi har hunnit följas åt under en längre period.

Socialstyrelsen har nyligen kommit med nya riktlinjer kring könsbekräftande behandlingar för ungdomar. Detta innebär att könsbekräftande hormonella behandlingar innan 18 års ålder endast kommer att kunna erbjudas i undantagsfall. För mer information, vänligen se på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se 

Hur går det till på mottagningen?

Filmen visar hur det går till när du kommer till könsidentitetsmottagningen för barn- och ungdom första gången och hur du hittar till ingång 10 och mottagningen.