Könsidentitesmottagningen för barn och ungdom

1177 Vårdguiden

E-tjänster

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 21 06

Telefontider
Måndagar 8-9
Tisdagar 13-14
Ons - Fre 8-9

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ing 10, väntrum 1A

Det kön man själv känner sig som kallas för könsidentitet. Om ens könsidentitet inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln kan man uppleva könsdysfori. Vid könsidentitetsmottagningen erbjuds utredning och vid behov könsbekräftande behandling för könsdysfori.

Könsidentitetsmottagningen vänder sig till barn och ungdomar upp till 17 år. För personer som redan hunnit fylla 17 år hänvisas direkt till könsidentitetsmottagningen för vuxna.  

Utredning 

Utredning vid könsdysfori syftar till att utforska personens upplevelse av könsidentitet och kroppsuppfattning samt bedöma om upplevelsen överensstämmer med könsdysfori/könsinkongruens. Under utredningen utforskar vi olika sätt att hantera och leva med sin könsdysfori där det ibland blir aktuellt med könsbekräftande behandling. Vi utforskar upplevt behov av och förväntningar på eventuella könsbekräftande behandlingar och ger information om effekter och begränsningar.  Under utredningen undersöks också om det finns andra bekymmer eller svårigheter som barnet eller ungdomen kan behöva hjälp med.

Utredningstiden är individuell och pågår så länge som det behövs för att kunna ställa diagnos
. Inga utredningar påbörjas innan påbörjad pubertet men det finns ingen nedre åldersgräns för att inleda en första gles kontakt för information och rådgivning. Efter en första basutredning kan diagnos könsdysfori ställas preliminärt, var helt reversibla åtgärder kan erbjudas utöver fortsatta utforskande och stöttande samtal. För att fastställa diagnosen könsdysfori krävs att patienten är minst 16 år gammal och att vi har hunnit följas åt under en längre period.