Kirurgavdelning 65 A2

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

Telefon

0186114505

Telefontider
Mån - sön 0-23.59 Ring gärna efter 10

Besökstider

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 70, 2 tr

 Hitta till ingång

Verksamhetens inriktning är lever och pankreaskirurgi, endokrin-bröstkirurgi samt viss del akutkirurgi

Då vi är ett universitetssjukhus kommer en del av våra patienter från regionen och övriga Sverige för utredning och större komplicerade operationer och åtgärder.

På avdelningen utreds, behandlas och opereras patienter med sjukdomar i lever, gallvägar samt bukspottkörtel. Vanliga sjukdomar är tumörer i dessa organ eller svåra bukspottkörtelinflammationer. Vi utför också endokrinkirurgi och bröstkirurgi.

Avdelningen bedriver både planerad och akut sjukvård.