Vulvaenheten

Vulvaenheten är till för dig med vestibulodyni, vulvodyni och vaginism.

Vulvodyni och vestibulodyni är smärttillstånd i underlivet. Det vanligaste är att det gör ont i samband med samlag. Tamponganvändning kan också vara besvärligt och några kan vara så ömma att det kan ha svårt att ha trånga kläder, cykla eller rida.

Aktuell forskning visar att dessa tillstånd ofta har flera orsaker. Vi vet att det är ett ökat antal nervändar i slidöppningen som vid detta tillstånd blivit överretade och inflammatoriska substanser kan påvisas där. En ingång till detta smärttillstånd kan vara återkommande svampinfektioner som gör vävnaderna mer smärtkänsliga. Smärttillståndet kan för en del kvinnor redan finnas vid samlagsdebuten.

Behandlingen är beteendemedicinsk och multimodal och går i första hand ut på att befrämja kroppens egen läkning. Det handlar om att bryta de onda smärtcirklar som skapats och med detta kan lokala nervbanor kopplas om från överaktivitet till normal känsel. Behandlingen innefattar medicinska, fysiska och psykologiska interventioner. Behandlingsresultaten är goda. Flertalet blir bra eller bättre med första linjens behandling som handlar om hjälp till självhjälp.

Om din behandling

Teamet arbetar utifrån ett beteendeperspektiv där du och din partner är i fokus. I behandlingsteamet ingår gynekologer, hudläkare, barnmorskor med terapeutisk och sexologisk kompetens och sjukgymnast. Här nedan kan du läsa om vad de olika professionerna gör i behandlingen. Behandlingen är individualiserad efter dina behov. Du kommer att få en hel del verktyg att arbeta med hemma. Vi kan guida och stötta dig så att du kommer framåt i ditt arbete. Vi ger dig verktyg att arbeta med hemma och vi använder oss bland annat av olika dagböcker.

Läkare

Du kommer vid första besöket att träffa läkare/gynekolog, där ni går igenom din bakgrund, din hälsa och ditt lidande. Vid besöket får du information om detta smärttillstånd. Du får fylla i ett frågeformulär där du också skattar dina symtom i vardagen, din psykiska hälsa, din smärta vid samlag och efter samlag och din sexuella lust.

I läkarbesöket ingår också gynekologisk undersökning vanligtvis bara till det yttre. Gynekologisk undersökning måste inte utföras vid första läkarbesöket, den kan också komma senare hos läkaren, sjukgymnasten eller barnmorskan. Vid läkarbesöket kommer du också vid behov erbjudas smärtlindring. Vid läkarbesöket får du också råd om underlivshygien.

Råd om underlivshygien

Torr hud ökar smärtkänsligheten. Därför rekommenderar vi att undvika tvål i underlivet. Istället är det bättre att använda olja (exempelvis barnolja, intimolja eller kokosolja). Innan du sköljer underlivet med vatten smörj dagligen med fuktbevarande och mjukgörande kräm, exempelvis vitt vaselin, Locobase, Miniderm-Lotion, Canoderm, eller Warming critical care.

 Efter läkarbesöket kommer du att kallas till en gruppinformation med sjukgymnast och barnmorska.

Sjukgymnast

Inför första besöket hos sjukgymnasten kommer du att få fylla i ett nytt frågeformulär. Det första besöket innefattar ett bakgrundssamtal utifrån ett sjukgymnastiskt perspektiv. Vi går igenom smärtcirklar och hur stress påverkar underlivssmärta. Vi går igenom vikten av att kunna vara medvetet närvarande i nuet och du får förslag på andnings-/mindfulness övningar att arbeta med hemma. Vid andra besöket går vi igenom bäckenbottens anatomi och funktion och bäckenbottenmusklernas roll vid underlivssmärta. Tredje besöket innefattar vaginal undersökning och bedömning av bäckenbottenfunktionen. Du får även prova en övning i modifierad mindfulness/kroppskännedom. Sjukgymnasten använder sig av metoden motiverande samtal.

Det kan vid behov bli aktuellt med vidare behandling av sjukgymnast, exempelvis:

  • Andningsövningar
  • Avspänning/mindfulness
  • Kroppskännedom och kroppsuppfattning
  • Träning i gynundersökning
  • Töjning av muskler och ligament kring bäckenet

Barnmorska

Efter besöken hos sjukgymnast väntar sedan besöken hos barnmorskan, och vi går igenom hur behandlingen kan läggas upp för just dig och din eventuella partner. Vi går igenom sexualanatomi och funktion/erektion. Behandlingen utgår från KBT och acceptans. Vi går igenom de olika övningarna som kan ingå i behandlingen och du/ni får sen olika "hemuppgifter" att göra inför varje besök. Antalet besök varierar men vanligt är 4-12 besök.

Följande övningar utgör grunden i behandlingen och ingår i hemuppgifterna:

  • Mindfulness utgör en röd tråd genom hela behandlingen. Övningarna syftar till att bli medveten om andningen, öka medveten närvaro i nuet och reducera stress. Detta kan ofta underlätta förmågan att acceptera och stå ut med svåra känslor och att vara uppmärksam i de praktiska övningarna.
  • Berörings, smörjnings- och töjningsövningar av det smärtsamma området. Detta som ett sätt för vävnaden att vänja sig vid beröring och minska känsligheten i området och därmed successivt reducera smärtan.
  • Sensualitetsövningar eller kroppsberöringsövningar kan bli aktuellt när kvinnan har en partner, och syftar till att vänja kroppen vid skön beröring. Övningen i sig är frikopplad från sex, men kan stegvis leda fram till en ökad njutning.

Varje besök varar en timme. I början sker besöken cirka varannan vecka och glesas sedan ut. Ibland kan övningarna kännas svåra att göra och det kan finnas motstånd och olika hinder. Vartefter du/ni upplever att övningarna leder i rätt riktning kan motivationen ofta öka. Det är du själv som aktivt väljer de övningar du vill göra. En fortlöpande utvärdering görs i takt med att behandlingen kommit igång.

Innan behandlingen avslutas görs en utvärdering där du får upprepa skattningarna från det första formuläret och beskriva vilka mål/delmål som uppfyllts samt dina upplevelser av förbättring.

Lästips

Att vilja men inte kunna: Om sex som gör ont. Elin Lundberg. Visto förlag, 2016.

Vardag med vestibulit. Karin Didring & Helen Jäderberg. Doob förlag, 2012.

När sex gör ont. Handbok om samlagssmärta. Birgitta Örjes Svensson och Inga-Lill Olsson.

Förslag på övningar i medveten närvaro

Stresscoachen.se

Jaghärnu.se

Compassion - app