Geriatriska ortoped- och strokeavdelningen 50 E2

Telefon

0186117004

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ing 50

Geriatriska ortoped- och strokeavdelningen 50 E2 är en avdelning med inriktning mot vård och rehabilitering av patienter som är 65 år eller äldre. Vi utreder, behandlar och rehabiliterar äldre patienter som nyligen opererats på grund av frakturer samt höft- och ledproteser eller som drabbats av en stroke.

Vi tillhandahåller en specialiserad geriatrisk rehabilitering som skiljer sig från den allmänna basrehabilitering som ges av primärvård och kommunen. Våra patienter kommer i huvudsak från sjukhusets ortopedkirurgiska och neurologiska avdelningar men kan även komma från andra vårdgivare. På avdelningens 24 vårdplatser vårdas även äldre patienter som har behov av akutsjukvård då tidigt insatt rehabilitering är avgörande för ett gott behandlingsresultat.

Avdelningens personal arbetar i specialiserade team där man tillsammans sätter upp individuella mål för varje enskild patients rehabilitering. I detta team deltar sjuksköterska, undersköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist, apotekare samt vid behov även logoped. Målet efter avslutad rehabilitering är att patienten skall klara sig själv så långt detta är möjligt, och kunna skrivas ut till hemmet alternativt till ett kommunalt boende.