Information till föräldrar

Här kan ni hitta viktig information inför er vistelse hos oss på Folke Bernadotte regionhabilitering.

Föräldramedverkan

Första dagen

Första dagen träffar barn och föräldrar teamet då vi presenterar oss för varandra och berättar lite kort om vad som ska hända under utredningen. Det är därför bra om båda föräldrarna kan vara med den första dagen. Minst en förälder ska delta under hela vistelsen och det är särskilt viktigt att båda föräldrarna deltar vid utskrivningskonferensen.

Föräldrarna deltar aktivt

Föräldrar är ofta med när barnet träffar någon i teamet för behandling eller bedömning och har ofta en aktiv roll i utredningen. Föräldrar är delaktiga i lekar och aktiviteter i största möjliga utsträckning. Andra uppgifter för föräldrar kan vara att fylla i frågeformulär som ingår i en bedömning eller att i samråd med behandlaren välja vilka bilder barnet behöver på sin bildkarta.

Barn i skolåldern kan ibland välja att föräldrarna inte ska vara med vid testning och behandling. Föräldrarna får då alltid information efteråt om vad barnet har gjort.

Barnets assistent eller annan förskole- eller skolpersonal är välkomna att ta del av utredningen under vistelsen om föräldrarna önskar detta. Likaså kan annan vårdpersonal, t ex habiliteringspersonal hemma, vara med delvis under utredningen.

Även syskon och andra nära anhöriga som är viktiga för barnet är välkomna men tillsyn för syskon kan inte erbjudas på FBH.

 

Hur går en utredning till hos oss?

En utredning på FBH pågår vanligtvis under en till två veckor, men kan också vara ett besök under bara en dag, tex spaciticitetrond eller för medicinsk kontroll. Utredningsperiodens längd och upplägg beror på vad man vill ha hjälp med och hur många personer från olika yrkesgrupper barnet behöver träffa.

Första dagen inleds med en träff för att barn och föräldrar ska få träffa alla som ingår i teamet. Teamet presenterar sig och berättar om hur dagarna i utredning kommer att se ut. Det kan tillexempel vara logoped, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, pedagog, doktor eller sjuksköterska.

Det finns ett nära samarbete mellan yrkeskategorierna och ibland träffar vi därför barnet tillsammans, tex sjukgymnast och arbetsterapeut. Andra gånger träffar barnet en person åt gången. Du som förälder deltar tillsammans med barnet under dagarna.

I slutet av utredningen hålls en utskrivningskonferens eller videokonferens där föräldrar, teamet på FBH, representanter från inremmiterande enhet samt förskola/skola deltar. Då sammanfattas utredningen och tid finns att tillsammans fundera över åtgärder och hur man bäst går vidare hemma. Föräldrar och team bestämmer tillsammans vilka som ska delta på dessa konferenser. Efter att utredningen avslutats skriver varje team medlem ett utlåtande och dessa skickas sedan till den som remitterat.

En dag hos oss

Dagarna kan se lite olika ut. Upplägget anpassas, i samråd med föräldrar, så att det passar barnet. En del barn kan behöva längre paus mellan olika aktiviteter och andra barn kan behöva sova en stund efter lunch. Ibland kan det finnas lediga stunder i schemat. Då kan föräldrar och barn få tid för egna aktiviteter, tex ta en promenad ner på stan.

Varje barn får ett schema som visar vem och när han/hon ska träffa personer från olika yrkeskategorier.

Sagt om oss

Här hittar du citat från föräldrar och personal som varit på FBH.

"Hektiska dagar men alla är glada och positiva! Tack!"

"Vår dotter har jobbat och slitit i två veckor nu. Är nöjd för det mesta. Vi återkommer för nya tag. Tack för all hjälp och peppning så här långt"

"Då var vi här för sista gången. Uppföljning 3 mån efter operation. Från att endast förflytta sig med hjälpmedel går vår son nu helt själv. Tack till alla som stöttat honom och hans familj under vistelserna här på FBH. Jag vet att han kommer att se tillbaka på FBH med glädje. Även vi andra i familjen. Tack, ni har gjort ett underbart jobb med vår son."

"Tiden här har varit tuff men ack så nyttig. Med all underbar personal och alla goda råd så känns allt mycket lättare igen att ta tag i, i vardagen hemma."

"Två veckor som varit händelserika på flera sätt. Det har varit förmånligt att få komma hit och vara med på all "träning" och se hur ni jobbar och få ta del av detta. Mycket kommer jag fortsätta att bygga på nu när vi kommer hem. Tack för dessa veckor. Ni har alla varit otroligt hjälpsamma o trevliga."

"Här får man ny inspiration och energi inför sitt arbete, tack!"

"Tack för trevligt bemötande och en lärorik tid. Det har varit intressant att se hur ni jobbar och man har fått många nya idéer. Hoppas vi ses igen."