Folke Bernadotte regionhabilitering

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

0186117755

Skicka e-post till oss
regionhabilitering.fbh@akademiska.se

Besök oss

Öppettider
Mån - fre 8-16.30

Besöksadress

Folke Bernadotte regionhabilitering St Johannesgatan 28 B Uppsala

 Hitta till oss

Till oss på Folke Bernadotte regionhabilitering är barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år välkomna tillsammans med sina föräldrar. Hos oss får du ökad kunskap om ditt barns möjligheter och svårigheter. Vi är oftast flera personer som arbetar i team kring ditt barn utifrån ditt barns behov. Du och ditt barn får också prova eller träna på olika tekniker och lösningar som kan underlätta i vardagen.

Vi vänder oss till barn och ungdomar med neuropediatriska frågeställningar utifrån diagnoserna cerebral pares (CP), epilepsi, ätsvårigheter, ovanliga missbildningssyndrom, förvärvade hjärnskador, inlärningssvårigheter och neuromuskulära sjukdomar.

För att ta kunna bedöma om frågeställningen ligger inom FBH´s kompetensområde behöver vi remiss från habilitering eller annan remittent. Remissen bedöms i samband med en remisskonferens utifrån följande kriterier:

Kriterier för utredning vid Folke Bernadotte regionhabilitering:

• Ålder 0-18 år
• En aktuell barnläkarbedömning ska finnas
• Frågeställningen ska vara inom FBH´s kompetensområde och ska vara tydlig samt innehålla information om barnets sjukhistoria, utveckling och genomförda utredningar
• Uppgift om vem som har ansvar för uppföljningen efter utredningen vid FBH ska finnas

Utifrån frågeställningen bildas sedan ett team. Med frågeställningen som utgångspunkt arbetar teamet tillsammans med barnet/ungdomen, föräldrarna och andra viktiga personer i barnets nätverk under en period från ett par dagar till ett par veckor. Vi kan hjälpa till med bokning på eller i närheten av FBH när hemlandstinget har godkänt betalning av detta.

Böcker till försäljning

Du kan beställa eller ladda ner böcker här.

 Våra böcker

Utbildningsmaterial

Vi kan på önskemål anordna kurser, utbildningsdagar och föreläsningar, hos er eller hos oss.


Exempel på ämnesområden för olika uppdrag

 • Att arbeta med människor på tidig utvecklingsnivå (A-nivå)
 • Att arbeta med barn och ungdomar med ryggmärgsbråck
 • Barn och ungdomar med ätproblem – bemötande, vägledning och praktiska metoder, åtgärdsförslag för det enskilda barnet tillsammans med hemteamet, erfarenhetsutbyte och yrkesspecifik kunskapsförmedling till andra team
 • Rehabilitering och pedagogik för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada
 • Metodik för förskolepersonal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd – bemötande, miljö och konkreta metoder
 • Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) och Bliss
 • Aktiv med dator – kartläggning, utprovning och uppföljning av datorhjälpmedel
 • En vuxen brukares erfarenheter/perspektiv på hur det kan vara att ha funktionsnedsättning

Exempel på ämnen för workshops i datorbaserade hjälpmedel

 • Clicker
 • Symbol for Windows
 • Boardmaker
 • Ögonstyrning av dator
 • Tobii Communicator
 • SymWriter
 • Mind Express

Utbildningsdag

Varje år inbjuder Folke Bernadotte regionhabilitering till en nationell utbildningsdag – FBH-dagen med olika aktuella teman.