Enheten för transkulturell psykiatri

Telefon

0186113754

Telefontider
Mån - tis 10.15-12
Mån - tis 13-15
Onsdagar 10.15-12
Torsdagar 10.15-12
Torsdagar 13-14
Fredagar 10.15-12

Besök oss

Öppettider
Mån - fre 8-16.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10

Enheten för transkulturell psykiatri (ETP) är en öppenvårdsmottagning som tar emot flyktingar och invandrare över 18 år.

Vi har krav på remiss. Vi prioriterar nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, invandrare med flyktingtrauma t ex krigsupplevelser, etnisk rensning, fängelse- och tortyrupplevelser.

I korthet kan enheten för transkulturell psykiatri erbjuda följande insatser:

  • Utredning och bedömning av patientens psykiatriska och psykologiska besvär samt psykosociala situation, migrations- och integrationsprocess
  • Traumafokuserade behandlingar med exponering, mindfulness, drama och narrativ metodik
  • Gruppbehandlingar med fokus på trauma och migrationsstress
  • Psykoedukativa insatser i grupp som en del i invandrarnas introduktionsprogram
  • Hälsofrämjande insatser i grupp
  • Handledning, nätverksarbete och case-managementmetodik i samarbete med bl a FK, AF-Rehab, Introduktionsenheten och Saruk
  • Konsultationer till vårdgrannar
  • Medicinering med psykofarmaka vid behov

Målsättningen är att de flesta patienter skall få korttidsinriktade behandlingar.