POST-IVA

Post-IVA-mottagningen

Att vårdas på en intensivvårdsavdelning kan ge många tankar och funderingar kring sjukdomen i sig, eller minnesupplevelser i form av hallucinationer och/eller mardrömmar. Det är också vanligt att man inte har några minnesbilder alls från vårdtiden.

CIVA erbjuder därför dig som har vårdats hos oss mer än tre dygn, ett återbesök för att du lättare skall kunna bearbeta och förstå vad som hänt under din vistelse. Vi försöker hinna besöka dig på vårdavdelningen strax efter utskrivningen från CIVA. Vi lämnar då ut en informationsbroschyr med våra kontaktuppgifter. Om du är intresserad av ett besök, kontaktar du oss. Vi skickar då ut en kallelse tillsammans med ett hälsoformulär som du fyller i hemma och tar med till återbesöket.

Om du vill, går det bra att få en uppföljning även efter kortare vårdtid än tre dygn. Du kan då själv kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Vid återbesöket går vi tillsammans igenom vårdtiden hos oss. Har du fått en dagbok, tar du med dig denna till besöket. Vi visar den utrustning du kommit i kontakt med på CIVA. Om du vill, görs ett besök på CIVA där vi visar en patientplats med den utrustning du haft. Vi bjuder på enklare fika och hela besöket tar ca 2-3 timmar.

Närstående är välkomna att följa med vid besöket.

Vi fortsätter därefter att följa upp dig per telefon 6 och 12 månader efter vårdtillfället på CIVA.

Vi som arbetar på mottagningen är specialistutbildade sjuksköterskor, sjukgymnast och undersköterska inom intensivvård. Det finns också två intensivvårdsläkare som är knutna till mottagningen.

Kontaktuppgifter

Tisdagar 8-16, 018-611 01 77
postiva@akademiska.se

PostIVA-mottagningen är stängd från och med den 24/3-28/4 på grund av Covid –19.

 

Du som förlorat en närstående på CIVA

Vi tar som regel kontakt med en av er närstående per telefon ca 2-3 månader efter dödsfallet för att höra hur du/ni har det.
Vid behov kan vi boka en tid till PostIVA-mottagningen för att gå igenom den avlidnas sista tid.

Vi som arbetar på mottagningen är specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvård. Vi har även två intensivvårdsläkare som är knutna till mottagningen.

Kontaktuppgifter

Tisdagar 8-16, 018-611 01 77
postiva@akademiska.se