POST-IVA

Post-iva-enheten

CIVA erbjuder dig, som vårdats på intensivvårdsavdelningen mer än tre dygn, ett återbesök för att du lättare skall kunna bearbeta och förstå vad som hänt under din vistelse. Vi besöker dig på vårdavdelningen strax efter utskrivningen från CIVA. Två-tre månader efter utskrivningen från CIVA skickas en kallelse ut tillsammans med ett hälsoformulär som du fyller i hemma och tar med till återbesöket.

Om du vill, går det bra att få en uppföljning även efter kortare vårdtid än tre dygn. Du kan då själv kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Vid återbesöket går vi tillsammans igenom vårdtiden hos oss. Har du fått en dagbok, tar du med dig denna till besöket. Vi visar den utrustning du kommit i kontakt med på CIVA. Om du vill, görs ett besök på CIVA, där vi visar en patientplats med den utrustning du haft. Vi bjuder på enklare fika och hela besöket tar 2-3 timmar.

Närstående är välkomna att följa med vid besöket.

Vi fortsätter därefter att följa upp dig per telefon efter 6 och 12 månader.

Kontaktuppgifter

Telfontid 8-11 helgfri tisdag (övrig tid telefonsvarare) 018-611 01 77
E-post: iva.mottagningen.dat@akademiska.se