Du som förlorat en anhörig på CIVA

Vi hör av oss

Vi tar kontakt med dig per telefon ca 2 månader efter din närståendes död för att höra hur du har det.
Du kanske längre fram önskar träffa oss för ett personligt möte och få en genomgång av din närståendes vårdtid. Då finns det även möjlighet att besöka CIVA.

Vi som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter. Vi har även två intensivvårdsläkare som är knutna till oss, dessa är dock normalt inte med vid återbesöket, men kan konsulteras vid behov.

Välkommen till oss!

Kontaktinformation

Telefontid 8-11 helgfri tisdag (övrig tid telefonsvarare) 018-611 01 77
e-post: iva.mottagningen.dat@akademiska.se