Centrala intensivvårdsavdelningen 70 G, CIVA

Telefon

018-6114840

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 70, 2 tr

 Hitta till ingång

Centrala intensivvårdsavdelningen 70 G (CIVA), är en specialavdelning för svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Många patienter behöver också intensivvård efter större operationer.

Större delen av våra patienter kommer från Uppsala län men då vi är ett Universitetssjukhus vårdar vi även patienter från andra delar av landet.

För dig som är närstående

Vi försöker ge er närstående och andra patienter en lugn och trygg vårdmiljö. Vi har därför begränsat antalet besökare till två personer per gång, är ni fler besökare ber vi er turas om. Ring gärna och prata med personalen innan besöket så att det inte sammanfaller med undersökningar eller middagsvilan som våra patienter har mellan klockan 12.00 – 13.00

Tänk på att undvika starka dofter eller parfymer vid besök och att ni inte tar med blommor till CIVA på grund av allergi- och infektionsrisken. Avdelningen är alltid låst, så vid ditt besök använd porttelefonen vid dörren, uppge ditt namn och vem du avser besöka så möter personalen upp.

Om du som anhörig känner sig osäker på om du kan besöka oss på grund av sjukdom som kan smitta, är du välkommen att ringa till Centralintensiven.

Mobiltelefoner måste stängas av helt innan ni kommer in på avdelningen på grund av vår känsliga tekniska utrustning som kan påverkas.

Av hygieniska skäl får ytterkläder inte tas in på avdelningen. Ni erbjuds möjlighet att låsa in era ytterkläder i ett skåp i väntrummet. Vid dåligt väder är vi tacksamma om ni använder skoskydden som vi tillhandahåller.

Var extra noggrann med handhygienen genom att tvätta och sprita händerna före och efter ni besöker er närstående. Vi visar er gärna hur ni ska göra.

Väntrum för närstående

Vi har fyra stycken väntrum där ni kan sitta ner och vänta i samband med besök. I ett av rummen har ni möjlighet att värma mat, ta en kopp kaffe. Ni har även tillgång till ett gemensamt kylskåp. TV finns i tre av rummen. Det är tillåtet att använda mobiltelefon och dator med sjukhusets WiFi i väntrummet. I närståenderummen finns även informationspärmar att läsa.

Det finns en toalett i väntrummen, informera oss om ni behöver använda den handikapptoalett som finns inne på avdelningen.

I väntrummen får ingen övernattning ske. Är ni i behov av övernattning så hjälper vi gärna till att ordna detta någon gång under första dygnet.

Telefonkontakt

Vi är tacksamma om endast en närstående har telefonkontakt med oss och förmedlar informationen vidare.

 

Återbesök till dig som vårdats på CIVA

Att vårdas på en intensivvårdavdelning kan ge många tankar och funderingar kring din sjukdom eller minnesupplevelser som t.ex. hallucinationer och/eller mardrömmar. Det är också vanligt att man inte har några minnesbilder från vårdtiden.

CIVA erbjuder dig, som vårdats på intensivvårdsavdelningen mer än fyra dygn, ett återbesök för att du lättare skall kunna bearbeta och förstå vad som hänt under din vistelse. Vi besöker dig på vårdavdelningen strax efter utskrivningen från CIVA. Två-tre månader efter utskrivningen från CIVA skickas en kallelse ut tillsammans med ett hälsoformulär som du fyller i hemma och tar med till återbesöket.

Om du vill, går det bra att få en uppföljning även efter kortare vårdtid än fyra dygn. Du kan då själv kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Vid återbesöket går vi tillsammans igenom vårdtiden hos oss. Har du fått en dagbok, tar du med dig denna till besöket. Vi visar den utrustning du kommit i kontakt med på CIVA. Om du vill, görs ett besök på CIVA, där vi visar en patientplats med den utrustning du haft. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås och hela besöket tar 2-3 timmar.

Närstående är välkomna att följa med vid mottagningsbesöket.

Vi fortsätter därefter att följa upp dig per telefon efter 6, 12 och 36 månader.

Kontaktuppgifter

Telfontid 8-11 helgfri tisdag (övrig tid telefonsvarare) 018-611 01 77
E-post: iva.mottagningen.dat@akademiska.se

Till dig som förlorat en närstående på CIVA

Vi tar kontakt med dig per telefon 2-3 veckor efter din närståendes död och sedan efter ca 6 månader, för att höra hur du har det.
Du kanske längre fram önskar träffa oss för ett personligt möte och få en genomgång av din närståendes vårdtid. Då finns det även möjlighet att besöka CIVA.

Vi som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvård. Vi har även två intensivvårdsläkare som är knutna till oss, dessa är dock normalt inte med vid återbesöket, men kan konsulteras vid behov.

Kontaktinformation

Telefontid 8-11 helgfri tisdag (övrig tid telefonsvarare) 018-611 01 77
e-post: iva.mottagningen.dat@akademiska.se