Stöd till föräldrar

På Spången har vi möjlighet att även ge föräldrar som har ungdomar som mår dåligt ett visst stöd. Vi har föräldragrupper som vi kan erbjuda till alla föräldrar som har barn som går hos oss. Vi kan också, om utrymme finns, erbjuda kortare stödinsatser för föräldrar.

Föräldraträffar

Föräldrar som har en ungdom som har kontakt med ungdomspsykiatriska mottagningen Spången är välkomna att delta i våra föräldraträffar. Träffarna utgår från ett tema, exempelvis ångest eller depression och mottagningens personal inleder med att prata lite om temat och sedan kan föräldrar få möjlighet dela sina tankar och funderingar med andra föräldrar och personal från mottagningen kring föräldrarollen. Föräldraträffarna hålls ett par gånger per termin och man kan som föräldrar komma vid ett eller flera tillfällen. Ingen föranmälan krävs.

Tiderna för föräldraträffarna är bestämda för denna terminen och datumen är:

Onsdag 19/9 klockan 17.00-18.30

Onsdag 17/10 klockan 17.00-18.30

Onsdag 14/11 klockan 17.00-18.30