Läkarbedömning/medicinering

På mottagningen arbetar psykiater och specialutbildade sjuksköterskor i psykiatri. Det finns alltså möjlighet att träffa läkare för t.ex. depressionsbedömning och ställningstagande till medicinering. Ofta följs läkarbesöken upp av sjuksköterska via telefon men ibland även genom besök på mottagningen.