Individuell behandling

Det finns olika möjligheter till individuell kontakt såsom stödsamtal, psykodynamisk korttidsterapi, KBT - kognitiv beteendeterapi, traumabehandling och psykodynamisk counselling/4-samtal. Här kan du läsa lite mer om varje:

Stödjande samtal

Stödjande samtal är en individuell kontakt som kan erbjudas när du behöver någon som lyssnar och som kan ge råd och stöd utifrån den situation du befinner dig i. Antalet samtal varierar utifrån behov och typ av problem.

Psykodynamisk korttidsterapi

Korttidsterapi är individuell tidsbegränsad behandling, oftast tolv gånger. Fokus för behandling bestäms gemensamt vid de inledande samtalen. Samtalen utgår från personens problem och/eller symtom. Oftast träffas man en gång i veckan. Tiderna bestäms när man börjar terapin.

Kognitiv beteendeterapi

KBT - kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster för att hitta vägar till ett bättre psykiskt mående. KBT kan användas för många olika typer av problem och varierar i antal samtal.

Traumabehandling

EMDR - Eye Movement Desensitisation and Reprocessing är en psykoterapeutisk metod som kan minska besvär efter svåra traumatiska upplevelser. Det kan vara t.ex. mobbning, övergrepp eller olyckshändelser. EMDR är en behandlingsmetod som används vid traumabearbetning. EMDR används oftast i kombination med andra terapeutiska tekniker.

Fyra samtal

Fyra samtal är en begränsad behandling på fyra gånger. Man bestämmer själv vad man vill prata om. Man fokuserar på den aktuella situationen. Det kan vara problem hemma eller med jämnåriga, oro inför framtiden, problem i skolan eller annat som man grubblar över eller oroar sig för. Samtalen är en hjälp att upptäcka sina egna resurser.