Gruppbehandling

Det finns olika möjligheter till gruppbehandling på mottagningen. Gruppbehandling kan vara mycket bra för att upptäcka att man inte är ensam med sin problematik, att det inte syns utan på och genom att man delar med sig hjälper man andra och blir själv hjälpt. Vi har lite olika grupper på mottagningen utifrån behov. Här kan du läsa om de grupper som vi har på mottagningen just nu.

Asylgrupp

För ungdomar i asylprocessen erbjuder vi gruppbehandling. Det är en öppen grupp med daritolk. Först träffar du någon på mottagningen individuellt där du får berätta hur du mår. Om vi tror att gruppen skulle passa för dig erbjuds du en plats. I gruppen arbetar vi sedan med att hitta sätt att hantera ditt mående i vardagen och vi pratar om hur symtom kan hänga ihop med en svår livssituation. Vi gör även övningar som kan vara till hjälp. I gruppen får du själv välja hur mycket du vill prata och berätta om dig själv och hur mycket du vill lyssna på andras berättelser. I nuläget är det en kort kö till gruppen men om du är intresserad av att vara med, kontakta oss eftersom att vi tar in nya personer i gruppen löpande.

Känslogrupp hösten 2018

För tjejer i åldern 16–17 år erbjuder vi under hösten 2018 en samtalsgrupp. Samtalsgruppen riktar sig till tjejer med ångest- och depressionsproblematik. Syftet med gruppen är att få möjlighet att träna upp sin affektmedvetenhet, då aktuell forskning visar på att en ökad affektmedvetenhet hänger samman med ett ökat psykiskt välmående. I gruppen lär vi oss om känslor och deras funktioner. Hur känner jag igen och uppmärksammar egna känslor och hur visar jag för andra vad jag känner och hur läser jag av andras känslor? Vi tränar oss i att känna igen olika känslor och hur man kan hantera svåra och jobbiga känslor.

Gruppen träffas vid sju tillfällen under höstterminen på Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången.