Behandlingar

Föräldrautbildning

Alla föräldrar som har ett barn som får en ADHD-diagnos erbjuds föräldrautbildning – Strategi, 5 tillfällen.

KOMET föräldrautbildning – fördjupad föräldrautbildning för föräldrar som har barn med beteendeproblem.

Gruppbehandling

Cool kids – ångestbehandling för barn upp till och med 12 år.

Hesslingergrupp – behandlingsgrupp för tonåringar med ADHD.

Familjebehandling, föräldrastöd

Vid behov erbjuds familjebehandling/stöd.

Samtalsbehandling

Vid behov erbjuds samtalsbehandling.

Medicinsk behandling

En del barn och ungdomar behöver hjälp med medicinsk behandling. Man får då alltid träffa en läkare diskussion och samråd.

Sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist

Vid motoriska svårigheter kan behandling av sjukgymnast bli aktuellt. Arbetsterapeuten kan hjälpa till med olika typer av hjälpmedel för att göra vardagen lättare. Ibland behövs kontakt med dietist.