BUP - Neuropsykiatriska enheten

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

0186112410

Besöksadress

Märstagatan 7, Uppsala

 Hitta till besöksadress

Vi är en öppenvårdsmottagning som är specialiserad på neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD och Aspergers syndrom.

Vilka kan söka till mottagningen?

Föräldrar, barn och tonåringar upp till 18 år boende i Uppsala län.
För att komma till oss behövs en kartläggning som sker inom barnomsorg eller skola. Om denna kartläggning visar på neuropsykiatriska svårigheter skrivs en remiss av skolan.

För barn och ungdomar med neuropsykiatriska frågeställningar finns i dagsläget olika arbetssätt med olika kommuner, men Region Uppsala strävar efter att nå en gemensam och likartad rutin med alla kommuner. BUP rekommenderar att du frågar på skolan hur det är i just din kommun.

Mottagningens uppgift

Mottagningen ansvarar för barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning, kompletterande utredning, diagnostik och behandling, som kräver neuropsykiatrisk specialistkompetens.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar i team med läkare, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska, skötare, kurator och sekreterare. Oftast bjuder vi in föräldrar och barn till ett första samtal, och i samråd och utifrån specifikt problemområde, planerar vi den fortsatta kontakten.

Vi erbjuder föräldrautbildning, föräldrastöd, familjesamtal, individuella stödsamtal och medicinering. Vi har ett nära samarbete med socialtjänst och skola.