BUP - Intensiv familjebehandling

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

0186111067

Besöksadress

Daghammarskjölds väg 13, Uppsala

Vår verksamhet är ett projekt som sträcker sig mellan år 2016-2019 och är en länsövergripande samverkan mellan kommuner och Landstinget i Uppsala län i form av Barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen för barn och vuxna.

Verksamheten riktar sig till familjer med barn och ungdomar mellan 12-18 år som har en sammansatt neuropsykiatrisk och social beteendeproblematik.

Vårt arbetssätt bygger på principer från Funktionell Familjeterapi (FFT), Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Motiverande samtal (MI) samt kunskap och beprövad erfarenhet från arbete med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Syftet med IFB är

  • att erbjuda familjen och ungdomen en intensiv insats/behandling.
  • att skapa förutsättningar för en fungerande familjestruktur.
  • att ge information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och stöd i att leva med dem.
  • att skapa goda förutsättningar för ökad skolnärvaro.
  • att undvika institutionsplaceringar och slutenvårdslösningar.

Teamet

Teamet består av två familjebehandlare, två individualbehandlare och en enhetschef.

Arbetssätt

  • Insatsens längd är mellan tre och sex månader.
  • Arbetet är individ- och familjeinriktat.
  • Teamet är mobilt och har möjlighet att möta familjen i hemmiljö.
  • Insatsen inkluderar samarbete med bl a skola, socialtjänst och övriga vårdgrannar efter behov.
  • Kommunernas insatser bedöms utifrån behov och finns med från ärendets start, fortsätter parallellt med behandlingen samt kvarstår efter avslutad insats. Samarbetet med kommunen är centralt för en långsiktig och hållbar planering.

Remiss

Remiss skickas av Socialtjänsten, Habiliteringen för barn och vuxna, eller Barn- och ungdomspsykiatrin. Detta sker i samråd med familjen och via särskild remissblankett som finns att hämta under rubriken Info på den här sidan. Ärendet ska vara aktuellt inom socialtjänsten samt Barn- och ungdomspsykiatrin och/eller Habiliteringen för barn och vuxna.

Remissgruppens bedömning ligger till grund för eventuellt vidare arbete.

Ett möte mellan kommun och landsting där insatser diskuteras följs därefter av en samordnad individuell plan (SIP) eller annan samverkansplan där vidare planering sker.