Brännskadecentrums mottagning och avdelning

Om Brännskadecentrum

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset är en av Sveriges två brännskadeenheter. Dygnet runt tar vi emot patienter med svåra brännskador till vår intensivårdsavdelning och avdelning.

Lättare brännskador behandlas på vår mottagning. För att patienten ska få bästa möjliga vård arbetar flera olika yrkeskategorier i team. Vi erbjuder behandling, psykosocialt omhändertagande och rehabilitering efter brännskador.

Brännskadecentrums mottagning

Vi är en specialistmottagning på Akademiska sjukhuset och en del av brännskadecentrum som behandlar patienter från hela Sverige. Vi är en av två enheter som bedriver rikssjukvård för brännskador i Sverige. Här omhändertar vi patienter i alla åldrar som har drabbats av brännskador med varierande allvarlighetsgrad.

Brännskadecentrums avdelning

Vid en svår brännskada är det viktigt att patienten får professionell och lättillgänglig vård så fort som möjligt. Akademiskas specialister i brännskadevård vägleder akutmottagningar i hela landet dygnet runt.

Den person som har fått en svår brännskada behöver snabbt få intensivvård för att minimera skadorna. Akademiskas intensivvårdshelikopter är snabbt på plats och kan hämta den skadade, oavsett var i Norden olyckan skett. Intensivvård kan ges redan i helikoptern och detta säkerställer att alla skadade kan ges en vård på lika villkor oavsett var man bor i landet.

Vi arbetar i team kring varje patient för att kunna ge en vård av hög kvalitet. Teamets medarbetare är välutbildade och för oss är det viktigt att vården präglas av skicklighet, ödmjukhet och långsiktighet. Efter den akuta intensivvården med rätt kirurgi i rätt tid, är rehabilitering viktig. Målsättningen med vår vård är att varje patient ska kunna återgå till ett så normalt liv som överhuvudtaget är möjligt.

Om brännskador

Om du har fått en ytlig brännskada som gör att huden är röd och öm behöver du inte söka vård. Men om du har bränt huden så mycket att det har bildats blåsor och om brännskadan samtidigt är så utbredd att den är större än den egna handen, bör man alltid kontakta vården. Det gäller också om brännskadan inte har läkt inom två veckor.

Om brännskadan sitter på ett känsligt område, till exempel i ansiktet, på könsorgan, händer, fötter eller över stora leder. Det vill säga axlar, armbågar, höfter eller knän ska du söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Detsamma gäller om ett litet barn har fått en brännskada.

Du ska också söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du fått brännskador som orsakats av kemikalier, elektricitet eller om du har andats in brandrök eller andra kemikalier.

 Läs mer om brännskador

Kontakta oss

 

Avdelningen

018-611 04 60

Mottagningen

018-611 04 75

Kontaktuppgifter till:

Arbetsterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast

Hitta till oss

E-tjänster

Kontakta oss gärna via 1177 vårdguidens e-tjänster. Här kan du ställa frågor per mejl, direkt till vår enhet.