Brännskadestudie

Hur går studien till?

Vi hämtar uppgifter från sjukhusets elektroniska patientjournaler och övriga vårdsystem. Vi tittar på laboratorieprovsvar och mikrobiologiska odlingssvar men även ålder, kön, BMI, vitalparametrar och skadedata (djup, utbredning, datum, vård).

Bakgrund till studien

Den vanligaste orsaken till död bland brännskadade är infektion och sepsis. Brännskadepatienter utvecklar en kraftig inflammationsreaktion på grund av av sin brännskada. Symtomen/fynden på den brännskadades reaktion är ungefär samma som patienter med allvarlig infektion eller sepsis har. Det gör att det är svårt att skilja mella "vanlig" brännskadeinflammation och sepsis. Därför behandlar man ofta brännskadepatienter med antibiotika för säkerhets skull. Problemet är att om antibiotika används fel kan patienten få problem som till exempel resistenta mikrober och en ekonomisk belastning utan att egentligen ha fått någon positiv effekt av behandlingen.

Syfte med studien

Procalcitonin är en välkänd biomarkör för infektion. Flera studier har visat att  procalcitonin är en god markör för tidig påvisning av sepsis. Liksom för andra biomarkörer är specificiteten och sensitiviteten ifrågasatt när det gäller användning på brännskadade.

Syftet med denna studie är att skapa en uppfattning om procalcitonin kan hjälpa till med påvisning/uteslutning av infektion/sepsis. Dels för korrekt start av antibiotika men också för att korrekt kunna avsluta antibiotikabehandlingen.

Vill du veta mer?

Kontakta överläkare Fredrik Huss om du vill veta mer om studien eller om du behandlats på brännskadecentrum mellan 2006 och 2011 och inte vill att din information används.

Kontaktuppgifter

Docent, överläkare Fredrik Huss 
Brännskadecentrum 
Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 
E-post: fredrik.huss@akademiska.se
Telefon: 018-611 00 00