Barn- och ungdomspsykologerna i länet

Barn- och ungdomspsykologerna arbetar med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa i åldersgruppen 6–18 år. Gäller det mer omfattande psykiatrisk problematik, neuropsykiatri eller akuta bedömningar ska patienten remitteras till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).

Barn- och ungdomspsykologer finns på samtalsmottagningar i Uppsala, Enköping, Knivsta, Tierp, Heby, Östervåla, Bålsta och Östhammar.

Hur arbetar barn- och ungdomspsykologerna?

Först görs en bedömning av patientens problematik, därefter cirka 8-10 gånger behandling. Problematik som inte svarar på behandling remitteras vidare till specialistvård.

Vilken typ av problematik kan remitteras till barn- och ungdomspsykologerna?

 • Psykosomatik som huvudvärk, ont i magen och sömnsvårigheter
 • Nedstämdhet/depression
 • Oro och ångest
 • Nydebuterat matmotstånd hos barn under 12 år med liten viktpåverkan (ej ätstörning)
 • Överviktsproblematik
 • Specifik fobi
 • Beteendeproblem och gränssättning som inte är kopplad till neuropsykiatrisk problematik
 • Krisreaktioner utan akut suicidal risk
 • Sömnsvårigheter

Hur kommer man i kontakt med oss?

 • Personal på vårdcentral och husläkare kan remittera till oss efter att ha träffat patienten.
 • Personal på barnspecialistmottagning. Remiss kan skrivas av personal ur alla yrkeskategorier efter att ha träffat patienten.
 • Personal på Ungdomsmottagning efter besök eller telefonrådgivning
 • Egen vårdbegäran kan skrivas på 1177.se. Länk till egen vårdbegäran
 • Egen vårdbegäran kan också fyllas i här och skickas in per post. Egen vårdbegäran (pdf)

Telefonrådgivning för vårdnadshavare/patienter

Vid önskemål om direkt råd och stöd ring BUP telefonrådgivning: 018-611 25 29.
Om stödet i telefonrådgivningen inte räcker så skickas en remiss till barn och ungdomspsykologerna, till BUP eller den verksamhet som är mest lämplig.

Länkar till självhjälp för vårdnadshavare/patienter

Adresser till samtalsmottagningarna

Bålsta, Köpmangården 5, 5 trappor, 746 32 Bålsta
Enköping, Kungsgatan 1, 749 49 Enköping
Heby, Norra järnvägsgatan 2c, 744 32 Heby
Knivsta, Ängbyvägen 8, 741 30 Knivsta
Tierp, Liljevägen 2, 815 28 Tierp
Uppsala, Islandsgatan 2, 4 trappor
Östervåla, Skolgatan 1, Elevhälsan, 740 46 Östervåla
Östhammar, Lasarettvägen 1, 742 34 Östhammar