Barnsjukvårdens kurators- och psykologavdelning

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

Telefon

0186115869

Besök oss

Besöksadress

Akademiska barnsjukhuset Ingång 95/96, nbv

 Hitta till ingång

Kuratorer och psykologer finns till för barn,ungdomar och deras familjer
som är inneliggande på Akademiska Barnsjukhuset. Du kan även komma hit
på mottagningsbesök utan att vara inskriven på sjukhuset.

Kurator tillhandahåller psykosocialt stöd vid svåra och/eller långvariga sjukdomar. I psykosocialt stöd ingår; akut krisstöd, krisbearbetande samtal, information om sociala förmåner och samhällets stöd. Vi initierar kontakt med och samarbetar med andra samhällsinstanser. Vi deltar även vid behov i medicinsk utredning.

Vissa grupper av barn följs av psykolog med neuropsykologiska utredningar och utvecklingsbedömningar . Psykologen tar vid behov fram åtgärdsprogram med uppföljning och stöd till skola och förskola. Psykologen kan också finnas med i medicinsk utredning eller behandling vid vissa sjukdomstillstånd.

Barn, ungdomar med svåra och/eller långvariga sjukdomar, samt deras föräldrar, kan erbjudas enskilda samtal med psykolog eller kurator.