Röstbesvär

Vad är det?

Rösten bildas genom att luften från lungorna sätter stämbanden i vibration. Ljudet som bildas förstärks sedan i munhåla, näshåla och svalg. Ibland kan det uppstå problem i röstbildningen. Detta kan drabba personer i alla åldrar och då kan man uppleva symptom som:

Rösttrötthet

  • Sveda, värk och klumpkänsla i halsen
  • Ökat harklingsbehov
  • Torrhetskänsla i halsen
  • Heshet och skrovlighet i rösten
  • Svårigheter att öka styrka i rösten
  • Instabil röst

Symptomen kan variera beroende på orsak och kan också variera i mängd och omfattning. I bland kan röstbesvär leda till sjukskrivning, särskilt om man har ett röstkrävande arbete.

Vad gör logopeden?

Logopeden träffar först patienten för att informera om patientens röstbesvär samt orsakerna till dessa. Man gör en noggrann analys av patientens röst som grund för behandlingen. Röstbehandling går ut på att förändra en felaktig röstteknik, dvs. beteendeförändring för rösten. Man lär sig andas rätt, att tala avspänt och med minsta möjliga ansträngning. Målet är att hitta en röst som ska fungera i vardagen. Logopeden ser också över patientens olika talsituationer för att påverka faktorer i patientens omgivning. Behandlingen kan sträcka sig mellan 3-10 sessioner och sker vanligtvis en gång per vecka.

Hur kommer man i kontakt med logopeden?

Logopeder som arbetar med röstrubbningar finns vid logopedmottagningen på Akademiska sjukhuset, ingång 78/79. Här finns vi tillsamman med Avdelningen för Foniatri. Logopeder finns också vid Tierps- och Östhammars sjukhus. Om man har röstbesvär och vill komma i kontakt med logoped kan man be sin husläkare skicka en remiss till Avdelningen för Foniatri alternativt egenanmälan. Foniatern remitterar i sin tur vidare patienten till logoped vid behov.

Viktigt att tänka på

Uppsök läkare om du har varit hes längre än två-tre veckor