All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in fram till tisdag morgon. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Lämna gärna dina synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra informationen till våra patienter och deras närstående, så att den blir så bra och tydlig som möjligt!