Utvärdering

Utvärdering av patientinformation om tungcancer

Frågor till dig som tagit del av patientinformationen om hemiglossektemi med ALT-lambå och tracheostomi. Svaren skickas till.....

Hur upplever du informationsmaterialet (text, bilder, film) i sin helhet?

Hur är tempot i filmerna? Är det lagom mycket information på den tid den tar?

Vilken, om någon, information saknades för att du skulle få svar på dina frågor och funderingar?

Hur upplever du detaljnivån i texten/filmen?

Hur är språket i texten/filmen?

Hur upplever du bilderna i filmen?

Skulle du rekommendera andra i din situation att titta på informationen?

Hur tittade du huvudsakligen på materialet?
Jag godkänner villkoren för att skicka formulär