Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vaccination mot covid-19

Vi rekommenderar vaccination mot COVID-19 hos vuxna ickegravida organ- och ö-transplanterade samt de som står på väntelista för organtransplantation.

Utifrån de studier som genomförts under 2020 är vår uppfattning att organtransplanterade kan betecknas som extremt kliniskt utsatta i händelse av att de skulle drabbas av covid-19.

Hittills finns inga avslutade studier på covid-19 vaccination hos organtransplanterade patienter, men utifrån vaccinens verkningsmekanism, erfarenheter av annan vaccination hos organtransplanterade 1 bedömer vi att risken för allvarlig vaccinbiverkan är betydligt lägre än jämfört med risk för svår komplikation vid covid-19

Hur snart efter organtransplantation kan man vaccinera?

Tidigast 1 men helst minst 3 månader efter transplantationen för att uppnå bättre vaccinsvar. Tidpunkten bör väljas sent om högre risk för avstötning, komplicerat efterförlopp, instabil immunhämmande behandling eller nylig rejektion/allvarlig infektion.

Vid planerad transplantation – hur snart innan transplantation kan man vaccinera?

I allmänhet rekommenderas vacciner mer än 2 veckor före transplantation.

Innebär vaccination mot covid-19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid?

Nej, men om transplantation görs under eller kort efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen utebli pga den initiala immunhämmande medicineringen.

Levande njurdonatorer.

Donatorer tillhör inte riskgrupp för svår covid-19 och behöver inte vaccineras med förtur. Endast de som sammanbor med mottagaren kan ev prioriteras.

Patienter som haft covid-19.

Det finns fall där personer trots påvisade antikroppar efter genomgången infektion har återinsjuknat i covid-19 varför även denna grupp bör vaccineras, men de ska ha återhämtat sig efter covid-19 innan vaccination blir aktuell.

Anhöriga till organtransplanterade, skall de vaccineras?

Vi bedömer att vuxna personer i samma hushåll som patienten bör om möjligt vaccineras i samma tidsperiod som patienten. Folkhälsomyndigheten har dock ännu ej angett prioriteringsordning för denna grupp personer.

När sker vaccinationen?

Alla regioner har olika strategier och informationen uppdateras i stort sett dagligen på respektive hemsida.

Vilket vaccin ska man välja?

Alla godkända vaccin anses lämpliga och man kommer inte kunna välja typ av vaccin. Första och kommande doser ska vara av samma typ och vaccinationerna bör helst ske på samma vaccinationsställe.

Kan man vaccinera sig på transplantationsmottagningen vid Akademiska sjukhuset?

I nuläget är detta inte möjligt, men om vi tilldelas vaccindoser kan så bli fallet.

Kan jag leva som vanligt igen efter vaccinationen?

Tyvärr inte, så länge vi fortfarande har stor samhällsspridning av virus måsta alla – inbegripet både vaccinerade och de med genomgången infektion – fortsätta följa allmänna försiktighetsåtgärder.

 

1 Danziger-Isakov et al Vaccination of solid organ transplant candidates and recipients: Guidelines from the American society of transplantation infectious diseases community of practice. Clin Transplant. 2019;33(9):e13563.