För dig som remittent

Samtliga telefonförfrågningar sker via sjukhusets växel 018- 611 00 00.

Remisser

Samtliga externa pappersremisser adresseras till:
Urologmottagningen
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Interna remisser i Cosmic ställs till Urologi.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Remisskriterier för välgrundad misstanke om prostatacancer.