Octreoscanscintigrafi

Lokalisation av neuroendokrina och vissa icke-endokrina tumörer samt sarkoidos. Bedömning av förekomst och utbredning av eventuella metastaser och vid misstanke på ögonsarkoidos. Att undersöka om patienter med känd tumörsjukdom är kvalificerade för Lutetiumbehandling.

Förberedelser

Laxering sker med Toilax som finns att köpa på Apoteket. Efter att du fått din injektion ska du ta två tabletter Toilax samt kl 20 samma kväll. På morognen dagen efter fortsätter laxeringen med en klysma toilax.

Flytande kost intas från kl 15 injektionsdagen fram till att undersökningen är klar. Exempel på flytande kost är klara soppor, filmjölk och yoghurt.

Hur går undersökningen till?

Bildtagning med gammakamera sker dagen efter injektion. Först görs en helkroppsbildtagning där kameran långsamt scannar av kroppen. Därefter startas en tomografi dvs kameran går ett varv runt kroppen och tar bilder i olika vinklar. Bildtagningen tar totalt mellan 1,5 – 2 timmar.