Remissbedömning

De remisser som kommer från vårt eller andra landsting bedöms inom 1-2 dagar. När diagnosen är säkerställd och skiktröntgen (CT) är utförd planeras du som patient in för en multidisciplinär konferens (MDK) kommande torsdag med efterföljande besök till den multiprofessionella mottagningen samma dag.

Om diagnos inte är ställd och undersökningar saknas, te.x. gastroskopi och CT, ordnas snar tid för dessa, ofta inom två veckor.