Inför din lungoperation

Här kan du läsa om allt inför din lungoperation på thoraxoperation. 
Du kan välja att skriva ut allt på skriv-ut knappen på sidan.

Verksamhetsområde thorax består av thoraxoperation, thoraxintensivvårdsavdelning (TIVA) och thoraxkirurgiska vårdavdelningen (50 D). Vårdavdelningen ligger på plan 4 och har 25 vårdplatser. Thoraxintensiven ligger på plan 6 och har 12 vårdplatser. Uppvakningsavdelningen (TUVA) är en del av TIVA. Thoraxoperation ligger på plan 7. Vi har mångårig erfarenhet inom lungkirurgi och opererar ungefär 350 lungoperationer varje år. Vi vill att dina dagar på sjukhuset ska bli så bra som möjligt. Om du har synpunkter lyssnar vi gärna på dig.

Inskrivning

Du skrivs in på den preoperativa mottagningen, 50 D, ingång 50, våning 4. Du välkomnas där av en sjuksköterska och en undersköterska. Undersköterskan tar kontroller och gör en EKG-undersökning. Sjuksköterskan informerar dig om vad som kommer att hända under vårdtiden och tar blodprover. Du får även träffa avdelningsläkare, narkosläkare och sjukgymnast. Avdelningsläkaren går igenom din sjukdomshistoria, dina mediciner, det planerade ingreppet och en enklare hälsoundersökning görs. Narkosläkaren gör en undersökning och förklarar hur du kommer att sövas och smärtlindras. Sjukgymnasten demonstrerar andningstekniker och rörelseträning som du ska använda dig av efter operationen.  Du får även träffa en av de kirurger som kommer att utföra din operation. Utredningen måste ibland kompletteras med ytterligare någon undersökning.  

Oftast sker inskrivningen polikliniskt, vilket betyder att du kommer till avdelningen på ett inskrivningsbesök, åker hem samma dag och kommer tillbaka dagen innan planerad operation. I vissa fall skrivs du in dagen innan planerad operation.

Är du bosatt i Uppsala (med närområde) får du sova hemma natten inför operation för att sedan komma tillbaka till vårdavdelningen på operationsdagens morgon. Kommer du från annat län får du sova natten innan operationen på patienthotell utan extra kostnad. Det finns möjlighet att ta med sig en anhörig till patienthotellet, avgift för anhörig kan tillkomma. Transport mellan sjukhus och hotell ombesörjer vi. 

Vid vidare utredning eller behov av övervakning kan övernattning på avdelningen natten inför operation vara aktuell.

Innan operation ska du duscha två så kallade dubbelduschar med descutansvampar, det är tvättsvampar som innehåller ett bakteriedödande medel. Dubbeldusch betyder att du duschar först med en descutansvamp och sedan upprepar direkt efter med nästa svamp. Läs mer under rubriken ”Förberedelser inför operation”.

Ta gärna med dig dina mediciner till avdelningen när du ska läggas in, helst både dosett och originalförpackningar. Innan operationen tar du själv dina mediciner som vanligt.

Viktigt 

Om du äter någon blodförtunnande medicin så hör av dig till sjuksköterskorna på operationsplaneringen.
Telefonnummer 018 - 611 40 20.
Telefontid måndag - torsdag klockan 9.30-11.30.

Undvik att ta med dig värdesaker till avdelningen för att minska risken för att något försvinner. Inför operation låser vi in dina saker men vi kan inte ansvar för dem.

Vid behov av rollator så finns det att tillgå på avdelningen. Om du tar med dig egen rollator så ansvarar du själv för transporten av den hem, eftersom den inte får plats i ambulansen vid hemtransport. Ta även med dig sköna kläder som du kan ha under transporten hem eller till ditt hemsjukhus.

Levnadsvanor inför operation

När du blir opererad är det många faktorer som påverkar din rehabilitering och läkning, bland annat rökning, alkoholkonsumtion, matvanor och fysisk aktivitet.

Rökning

Det finns mycket forskning som visar på att rökning ökar risken för komplikationer efter en operation. När man röker så får man i sig stora mängder nikotin och kolmonoxid. Nikotin gör så att blodkärlen i kroppen drar ihop sig, vilket i sin tur ger en försämrad sårläkning och risk för infektion. Kolmonoxid försämrar de röda blodkropparnas förmåga att ta uppe syre. Rökning kan leda till inre skador på hjärta, blodkärl och lungor men även till en lång komplicerad vårdtid. Därför rekommenderar vi att du är rökfri 4-8 veckor före och efter operationen. Läs broschyren ”Fri från tobak i samband med operation”. För mer information och vart du ska vända dig för hjälp att sluta röka se länkar på sista sidan i denna information.

Snus

Snusets effekt på kroppen och i samband med operation finns det inte lika mycket kunskap om idag. Men det man vet är att nikotinet i snus lik väl som i cigaretter har en kärlsammandragande effekt och kan därför försämra läkningsförmågan.

Alkohol

Risken för komplikationer under och efter operation är högre hos personer som dricker alkohol. Bland annat ökar risken för akuta blödningar, infektioner samt sämre sårläkning i samband med operation. Detta kan medföra längre rehabiliteringstid. Den nedre gränsen för hur stor mängd alkohol som är skadlig i samband med operation är ännu inte kartlagd. Därför rekommenderar vi ett alkoholuppehåll 4-8 veckor före och efter operationen. Läkemedel (smärtstillande) i kombination med alkohol kan ge oönskade biverkningar. Det är svårare att dosera narkos-, lugnande- och smärtstillande läkemedel till patienter som haft ett högt alkoholintag innan operationen. Du kan få råd och stöd via din vårdcentral eller Alkohollinjen telefon 020-84 44 48.

Nutrition

För att kroppen ska ha möjlighet till en snabb återhämtning och sårläkning är kost och energiintag viktigt. Inför en operation är det bra att förbereda kroppen med att ladda upp med extra mycket energi. Om du har gått ner i vikt ofrivilligt senaste tiden eller har svårt att äta, kontakta din vårdcentral för stöd med berikning eller näringsdrycker.

Näringsdryck erbjuds kvällen innan operation. Efter operationen kan illamående förekomma och aptiten är ofta nedsatt de första dagarna efter operation. Trots detta är det viktigt att du får i dig något, vi hjälper till med illamåendemedicin och små men energitäta mellanmål. Bantning är inte lämpligt i samband med operation. Det är viktigt att fortsätta äta bra mat även efter operationen för att ge möjlighet till läkning och återhämtning.

Fysisk aktivitet

En god kondition och stark kropp underlättar återhämtning och förebygger komplikationer efter operationen. Din kondition är mer avgörande än din ålder för återhämtning efter operationen.

För att vara så bra förberedd som möjligt, bör du om möjligt vara fysiskt aktiv minst 150 minuter i veckan (exempelvis 30 minuter 5 dagar i veckan). Välj en aktivitet där hjärta, lungor och stora muskelgrupper får arbeta, till exempel en rask promenad. Komplettera gärna med muskelstärkande aktiviteter. Öka din vardagsmotion med till exempel cykling, gå i trappor och trädgårdsarbete. Regelbundna korta bensträckare och kroppsrörelser under några minuter om du har stillasittande arbete eller fritid.

Mobilisering

Efter operationen är det viktigt att du kommer upp och rör på dig, redan på operationsdagen. Att komma upp och mobiliseras minskar risken för komplikationer efter operation. Bland annat ökar cirkulationen i kroppen vilket i sin tur ökar sårläkning och minskar risken för sårinfektioner.

Fysisk aktivitet ger lungorna möjligheten att använda sin fulla kapacitet och minskar risken för att slem ansamlas och bildar lunginflammation. En utförd operation ökar risken för blodproppar, vilken också minskas när du rör på dig. Den allmänna återhämtningen går snabbare när man är uppe ur sängen.

Men det är viktigt att känna efter, se hur mycket du orkar och ta ett steg i taget, det är till exempel mycket bättre att sitta uppe än att ligga ner. Viktigt är också att inte jämföra sig med andra patienter på avdelningen, alla återhämtar sig i olika takt.

Hygien

Noggrann handhygien är väldigt betydande för att minska bakteriespridning. Vi uppmanar alla patienter, anhöriga och besökare till noggrann handhygien. Tvätta händerna och använd handsprit upprepade gånger, speciellt efter toalettbesök och inför måltid.

Smärta och smärtbehandling

Efter operation är det normalt att ha ont. Upplevelsen av smärtan är individuell och bara du kan berätta hur ont just du har. Det är mycket viktigt att du är väl smärtlindrad efter operation eftersom en bra smärtlindring leder till ett ökat välmående och att du kan komma upp och mobiliseras snabbare. Det är därför viktigt att vi samarbetar så att din smärtlindring kan bli så bra som möjligt. Viktigt är att säga till när smärtan börjar komma så att den kan brytas i tid.  

Du får gärna ta med dig musik att lyssna på eftersom det kan ha en smärtlindrande och lugnande effekt.

Vi använder oss av flera typer av smärtlindring hos oss. Vid de flesta lungoperationer används epiduralbedövning (ryggbedövning), om det passar just dig avgör narkosläkaren som du träffar innan operation. Vid epiduralbedövningen sticker narkosläkaren en tunn plastslang in mellan ryggkotorna, in i epiduralrummet, i den nivån som ska bedövas.

Slangen kopplas ihop med en pump som ger läkemedel in via slangen kontinuerligt. För att veta att bedövningen fungerar måste den sättas innan du sövs. Inför det kan du få extra lugnande om du behöver.

Epiduralbedövningen kan bedöva så bra att den även tar bort känslan av att behöva gå på toaletten, därför är det nödvändigt med en urinkateter så länge som behandlingen pågår. Vid varje arbetspass utvärderar din sjuksköterska funktionen av epiduralbedövningen.

Om epiduralbedövning inte passar för dig kan kirurgen lägga in en bedövningsslang direkt i operationssåret. Denna slang kopplas till en behållare som under 3 dygn kontinuerligt pumpar in lokalbedövning i operationssåret, en så kallad Painbusterä. Om operationen utförs med titthålskirurgi används denna metod oftare än epiduralbedövning.

Som tillägg till eller istället för de ovanstående smärtlindringsmetoderna får du äta smärtlindrande tabletter. Då får du långtidsverkande smärtlindring 2 gånger om dagen och däremellan snabbverkande tabletter vid behov.  Om du inte kan ta tabletter så kan smärtlindringen ges direkt in i blodet.

För att kunna mäta din smärta använder vi oss av två skalor - VAS (visuell analog skala) och NRS (numerisk skala). VAS-skalan är som en linjal där det i ena änden står ”ingen smärta” och i andra änden ”värsta tänkbara smärta”, du placerar dig där du tycker smärtan är vid just det tillfället. NRS-skalan fungerar så att du säger en siffra mellan 0-10 som beskriver hur smärtan är just vid det tillfället. Skalor hjälper oss att utvärdera och anpassa din smärtlindring.

Förberedelser inför operation

Descutansvamparna innehåller en bakteriedödande tvål. Genom att duscha två dubbelduschar tar du bort de bakterier som vanligtvis finns på huden och minskar risken för sårinfektion efter operation.

Den första dubbelduschen utför du i hemmet på morgonen innan du kommer till sjukhuset för inskrivning, om din operation är planerad till nästkommande dag. Skrivs du in polikliniskt (ett inskrivningsbesök inför operation längre fram) behöver du inte duscha inför besöket, utan gör då din första dubbeldusch hemma på morgonen innan du ska tillbaka till sjukhuset dagen före planerad operation. Information om när du ska duscha din andra dubbeldusch får du av personalen vid inskrivning.

Har du skägg kan detta behöva kortas ner eller tas bort helt, om detta gäller dig kan du fråga under din narkosbedömning på ditt inskrivningsbesök. Är det aktuellt så gör gärna det hemma innan du kommer in för operation. 

Vid de sista förberedelserna på avdelningen dagen före operation håravkortas operationsområdet, ljumskar samt handleder. Efter midnatt, natten mot operation påbörjas fasta. Fastar gör du för att minimera risken för kräkning och att maginnehåll därmed kan riskera att hamna i lungorna vid sövningen.

Så här gör du

 1. Ta av dig alla smycken inför dusch. Ta också bort nagellack på både finger- och tånaglar.
 2. Duscha hela kroppen och håret.
 3. Tvätta håret och tvåla in hela kroppen noggrant med en av de medföljande svamparna. Låt tvålen verka minst i 2 minuter. Tvätta speciellt noggrant vid könsorgan, ljumskar och i naveln. Undvik att få tvålen i ögonen eller inne i öronen.
 4. Skölj av skummet.
 5. Upprepa punkt 2 – 4 men med den andra svampen.
 6. Torka dig med en nytvättad handduk och ta på nytvättade kläder och strumpor. Duschar du på kvällen så måste du vara noga med att lägga dig i nya och rena sängkläder.

Viktigt

Använd inte andra produkter som schampo, tvål eller duschkräm under duschen. Du får inte heller smörja in dig med hudkräm efter duschen även om huden känns torr. Efter duschen får du inte sätta på dig smycken igen – det gäller också piercings.

Operationsdagen

När du kommer till sjukhuset på operationsdagens morgon tar personalen på vårdavdelningen emot dig. Dina tillhörigheter låses in och du får byta om till operationskläder. Sedan går du upp med en sjuksköterska till Operationsavdelningen där narkospersonal möter dig och tar dig med in på operationssalen.  Är du inneliggande på avdelningen väcks du i god tid, byter om till operationskläder och körs i sängen upp till operation.

Operation

Narkospersonalen förbereder dig inför operation genom att sätta dropp och även en så kallad artärnål, vilket är en plastkanyl som sätts ovanför handleden. Genom den kan ditt blodtryck mätas kontinuerligt. Hjärtövervakning kopplas även upp via elektroder på bröstet.  

Epiduralbedövningen läggs som sagt innan operationen påbörjas, inför det kan du få lugnande medicin. Du är sedan sövd under hela operationen. Sömnmedlet får du i blodet, samtidigt som du sövs får du andas syrgas i en mask. När du har somnat förs en slang ner i halsen som kopplas till en respirator som stödjer din andning under operation. En urinkateter sätts också för att kunna kontrollera urinmängden. Sedan tvättas operationsområdet och kläs in i sterila dukar. Efter det kan operationen börja.

Inne på operationssalen är det mycket personal; en undersköterska, en till två operationssköterskor, en narkossköterska, en narkosläkare och två kirurger.

Om en förändring ska opereras bort så skickas den direkt från operation för analys. Operationssåret läggs om med förband. Nedanför operationssnitten sätts ett eller två dränage - slangar som samlar upp blod och sårvätska och hjälper lungan att hålla sig utspänd för att kunna läka. Dränagen är kopplade till ett aktivt sug. I samband med att du väcks tas slangen i halsen bort och du börjar andas själv igen. Ett standardingrepp tar mellan 2 – 3 timmar. När allt är klart flyttas du till uppvakningsavdelningen.

Operationsmetoder

Utifrån lungkapacitet, förändringens storlek och placering avgör kirurgen vilken metod som kommer att användas. Ibland upptäcks det under operationen att förhållandena är annorlunda mot för hur de tycktes se ut i röntgen undersökningarna. Det är inte heller alltid allt går att se på röntgen. Om det är så kan det resultera i att mer lungvävnad tas bort än vad som planerades från början. 

 • Metod 1: Kilexcision - Endast en ”tårtbit” av lungan tas bort
 • Metod 2: Lobectomi – En lob tas bort
 • Metod 3: Pulmectomi – Hela lungan tas bort

Om du kommer för att operera dig på grund av lungkollaps görs operationen oftast via titthålskirurgi, där en del av lungsäcken tas bort så att lungan kan läka fast mot bröstkorgsväggen och därigenom sedan hålla sig utspänd.  

Uppvakningsavdelningen

Efter operationen vistas du på uppvakningsavdelningen tills du vaknat ordentligt och man ser att allting gått som det ska. Det tar vanligtvis några timmar. Det finns alltid personal inne på salen som ser till att du mår bra. När du vaknat ordentligt kan du börja äta och dricka igen. För att se att du försörjer dig tillräckligt så mäter vi hur mycket mat och dryck du får i dig. Innan du flyttas till vårdavdelningen igen så tas artärnålen bort, men lungdränagen, urinkatetern och epiduralbedövningen får sitta kvar några dagar till.

Vårdavdelningen

Efter uppvaket får du flytta tillbaka till vårdavdelningen. Väl tillbaka på avdelningen är det bra om man försöker komma upp och börja röra på sig så fort som möjligt, helst samma dag som operationen. Det minskar risken för komplikationer och ger en snabbare återhämtning. Samtidigt är det viktigt att du tar det i din egen takt, ett litet steg i taget. Det är till exempel mycket bättre att sitta upp i en fåtölj än att ligga i sängen.

Varje förmiddag sitter läkare och sjuksköterska tillsammans och rondar. Efter det går läkaren runt till alla patienter och ger en uppdatering av nuläget. Dagtid finns läkare anträffbara på avdelningen. På helgerna är den en jourhavande läkare, då blir ronden kortare och läkaren går inte alltid runt till alla patienter.

Dränagen sitter kvar tills lungan läkt ihop och kan hålla sig expanderad av sig själv igen. Om lungan läkt kan vi avgöra utifrån hur stort luftläckage som finns, det läser vi av på behållaren som är kopplad till dränaget. Det kan ta allt från en dag till över en vecka, men oftast runt något dygn. När luftläckaget slutat stängs dränaget och du får åka på en röntgen för att se om lungan håller sig expanderad även utan aktivt sug. Om den gör det kan dränaget tas bort. Dagen efter gör man en ny röntgen för att kontrollera att det fortfarande ser bra ut. När lungdränagen tagits bort kan även epiduralbedövningen avlägsnas. Efter avslutad epiduralbehandling smärtlindras du med tabletter istället. Då kan också urinkatetern tas bort. Om du inte har haft epiduralbedövning kan urinkatetern tas bort tidigare.

När man opereras utsätts kroppen för en stressreaktion vilket bland annat leder till att magen blir trög, det tillsammans med smärtlindring som också är förstoppande gör att det ofta dröjer några dagar innan magen. Att vara uppe och röra på sig gör att det går snabbare för magen att komma igång efter operationen. Du får även ta läkemedel som motverkar förstoppning.

Hemgång

Hur länge du får stanna på sjukhus beror på hur stort ingreppet är och hur lång tid du har kvar lungdränaget. Är du utomlänspatient stannar du hos oss runt 3 dagar innan du får flytta tillbaka till ditt hemsjukhus. Transporten dit sker oftast med ambulans. Är du från Uppsala är du kvar tills du är redo att kunna vara hemma igen, vilket brukar ta ungefär 4 dagar. Mer information om vad du ska tänka på får du vid utskrivningssamtal med läkare och sjuksköterska.

Sjukskrivningen efter operationen varierar beroende på vad du jobbar med och hur du mår, men är oftast runt 1 månad. När du är hemma är det viktigt att du lyssnar på kroppen och bara gör det du orkar med. Det kan vara bra att undvika tyngre kroppsarbete första månaden och att stegvis börja med olika sysslor i hemmet.

Vad händer sen?

Det tar mellan två till tre veckor att få svar på analysen av förändringen som togs bort vid operation. Oftast har man hunnit få komma hem innan svaret har kommit. Du blir kallad till din lungläkare för att få veta svaret. Om du är Uppsalapatient blir du alltid kallad till lungläkaren två veckor efter utförd operationen. Om du är utomlänspatient så bestämmer ditt hemsjukhus när uppföljning med din lungläkare sker. Under mötet med lungläkaren får du veta vad analysen av förändringen visade och vad som kommer hända härnäst, om det blir någon mer behandling och i så fall vilken.  Oavsett eventuell kompletterande behandling efter operationen är det allra viktigaste att du i första hand återhämtar dig från själva operationen. Det är ingen brådska. Om det finns behov av en efterbehandling brukar den tidigast starta dryga 6 veckor efter operationen och ibland vill man vänta ännu längre.

Opereras du för lungkollaps blir du i enstaka fall bli kallad på ett återbesök för att göra en ny lungröntgen och kontroll av lungan, men det beslutar läkaren i varje enskilt fall.

Bra att veta

 • Ta med dig så lite värdesaker som möjligt för att inte riskera att något kommer bort.
 • Ta med dig toalettartiklar, rakutrustning och inneskor.
 • Ta med dig kläder att åka hem i
 • Om du är i behov av rollator/rullstol finns det att låna här.
 • Det finns restriktioner för mobil- och datoranvändande.
 • Det finns en patienttelefon att använda
 • Fritt wi-fi finns på sjukhuset.
 • Ta inte med blommor på grund av astma- och allergirisk. Gäller även andra starka dofter som parfym.
 • Sjukhuset är rökfritt. Men det finns skyltade rökområden.
 • På vårdavdelningen (50 D) samt på TIVA (50 B1) är det endast besök efter överenskommelse.

Telefonnummer

Preoperativa mottagningen: 018- 611 40 02
Thoraxkirurgavdelning 50 D: 018 – 611 40 01
Thoraxintensivvårdsavdelning 50 B1: 018- 611 40 11
Operationsplaneringen: 018-611 40 20 (telefontid mån-tors, 9.30-11.30)

På vårdavdelningen och intensiven har vi inga bestämda telefontider men för att kunna få så mycket information som möjligt är det bäst att ringa efter kl. 11 då ronden är avslutad. För att informationen ska bli så bra som möjligt och för att vi ska få mer tid till att vårda patienterna ser vi gärna att det är några få som håller kontakten med den aktuella avdelningen.

Adress

Ingång 50 (B/D)
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Länkar