Lungoperation

Välkommen till oss på thorax i Uppsala. Här opererar vi olika sjukdomstillstånd i lungorna. Vi utför bl a operarationer vid lungcancer och vid lungkollaps (pneumothorax).

Nedanstående information är generell och kanske i varje detalj inte helt stämmer för just din lungoperation.

Läs informationsmaterialet

Tillsammans med kallelsen får du bl a en hälsodeklaration att fylla i och en informationsbroschyr. Läs igenom materialet noggrant. Där finner du viktig information som förberelse inför din lungoperation.

Ta med din medicin, men lämna värdesaker hemma

Inför sjukhusvistelsen är det bra om du bara tar med dig det allra nödvändigaste som t ex:

 • Hygienartiklar: tandborste, tandkräm, rakutrustning, kam/borste mm
 • Tofflor eller inneskor
 • Mediciner: tabletter i originalförpackning, evt. salvor, inhalationsspray, insulinpenna m m.
 • Telefonnummer till närstående.
 • Lämna värdesaker och ev. rollator/rullstol hemma. (Kan ej tas med i ambulansen vid hemstransporten)

Sluta röka och snusa före operationen!

Rökning försämrar sårläkning och kan ge lungkomplikationer i samband med operationer. Därför är det av största vikt att du är rökfri i god tid före opererationen. Ju längre du varit rökfri desto mindre risk för komplikationer. Behöver du hjälp att sluta? Du som bor utanför Uppsala läns landsting får ta kontakt med ditt sjukhus/din läkare för hjälp med rökavvänjning. Du som bor i vårt landsting kan vända dig till lungmottagningen på Akademiska sjukhuset. Du kan också få hjälp via kostnadsfri stödtelefon och andra internetsidor. Självklart är det lika viktigt att även i fortsättningen, efter operationen, avstå från rökning eller snusning.

Inskrivning på preoperativamottagningen 50 D

Oftast sker inskrivningen polikliniskt, vilket betyder att du kommer till avdelningen på ett inskrivningsbesök, åker hem samma dag och kommer tillbaka dagen innan planerad operation. I vissa fall skrivs du in dagen innan planerad operation. Ibland behöver vi även komplettera med någon eller några undersökningar.
Alltid sker:

 • Blodprovstagning och EKG
 • Längd och vikt
 • Ankomstsamtal med sjuksköterska med genomgång av hälsodeklarationen som du fyllt i hemma
 • Inskrivningssamtal med avdelningsläkare - förbered gärna frågor!
 • Samtal med narkosläkare och thoraxkirurg - förbered gärna frågor!
 • Information i grupp och/eller individuellt av sjukgymnast.
 • Dusch och hårtvätt.

Kvällen före operation är det bra om du tränar på andningsövningar som sjukgymnasten informerat dig om. Att känna oro inför operationen är helt normalt. Du erbjuds därför en sömntablett, så att du kan sova gott. Du skall fasta inför operationen och får därför inte äta eller dricka efter midnatt.

Ett operationsteam tar hand om dig

På operation tas du om hand av ett operationsteam som är hos dig under hela operationen. Teamet består av kirurg och assisterande kirurg, narkosläkare, narkossköterska, operationsköterska och undersköterska. Innan du sövs lägger narkosläkaren, om inga hinder föreligger, en ryggbedövning. En tunn plastslang förs in mellan ryggkotorna, slangen kopplas sedan till en pump med smärtstillande läkemedel. Ryggbedövningen ger dig smärtlindring även efter operationen. Den avslutas i samband med att sårdränaget i lungsäcken tas bort, vanligtvis ett par dagar senare. Om ryggbedövning ej kan ges finns andra sätt att ge smärtstillning. Ett sätt är att ge lokalbedövningsmedel via en tunn slang direkt in i operationsområdet. En "boll" (pain-buster) med lokalbedövningsmedlet är kopplas till slangen och ger kontinuerlig smärtlindring i maximalt tre dygn. Efter det att ryggbedövningen är lagd sövs du, tvättas med desinficerande medel och kläs med operationslakan. Nu kan operationen starta. Lungoperationen tar ca 1 till 2 timmar och ytterligare någon timme med förberedelser och transport till thoraxintensiven. Efter operationen ringer kirurgen till din närstående och informerar om operationsförloppet.

På thoraxintensiven stannar du ett par timmar eller ca ett dygn

Vanligtvis väcks du ur narkosen på operationsavdelningen. Vaknar till ordentligt gör du först på thoraxintensiven. Här övervakas dina vitala funktioner noggrant. Vi mäter bl a blodtryck, kontrollerar hjärtrytm, urinproduktion och andning. Det finns alltid personal i din närhet. Om allt är stabilt, får du efter några timmar eller efter ca ett dygn, komma tillbaks till vårdavdelningen. På kvällen eller nästa dag får du hjälp att komma upp och sitta på sängkant eller i fåtölj. Sårdränaget som leder bort sårvätska från operationsområdet, som lades in under operationen, får du behålla några dagar. Om du har fått ryggbedövning får du även behålla urinkatetern tills dess att ryggbedövningen avslutas.

Rörelse och träning är viktigt

Du kommer antagligen att känna dig trött flera dagar efter operationen. Det är trots det mycket viktigt att du kommer igång med att röra på dig. Det befrämjar framför allt andningen och är dessutom den bästa och snabbaste rehabiliteringen. Att gå korta promenader och sitta uppe så mycket som möjligt är saker som du själv kan ta initiativ till. Be personalen om hjälp!

Kroppen påverkas på flera sätt

En operation utgör alltid en stressituation för kroppen, vilket gör att blodsockernivån höjs. Därför är vi ibland tvungna att ge insulin till dig, även om du inte är diabetiker. Kroppsstress och smärtstillande morfin gör att din tarmfunktion stannar av. Du kommer därför att få tarmstimulerande medel. Av samma orsak kan du känna dig illamående och ha minskad aptit de närmsta dagarna efter operationen. Det är ändå viktigt att du försöker äta. Kroppen behöver näring för att läka! Det är inte lämpligt att banta i samband med din lungoperation.

Inför och efter hemgång

När du kommit igång ordentligt är det dags att åka hem. Bor du utanför Region Uppsalafår du vanligtvis åka ambulans eller lättambulans till hemsjukhuset efter ca 3-5 dagar. Bor du inom Region Uppsala, får du stanna några dagar till eftersom du åker direkt hem efter vistelsen hos oss. Konvalescenstiden efter en lungoperation är vanligtvis 4-12 veckor men är individuell och kan ta längre tid. Så länge du tar värktabletter ska du inte köra bil. Du får mer information av läkare, sjuksköterska och sjukgymnast i samband med utskrivningen. Besked om eventuellt provtagningsresultat från operationen samt eventuell fortsatt behandling sker via hemortssjukhuset.

Vi hälsar dig välkommen till oss!

Är du närstående?