Sök vård hos oss

Om du vill att Akademiska sjukhuset ska ombesörja en ny medicinsk bedömning, tidigare kallad second opinion, ska du vända dig till din läkare eller någon annan som jobbar på den mottagning där du fått din första bedömning.

En ny medicinsk bedömning innebär att du blir undersökt av en annan läkare än den du först vände dig till. Syftet med att få en ny medicinsk bedömning är att du ska vara säker på att du får den vård och behandling som passar bäst för dig.

Läs mer om ny medicinsk bedömning på 1177.se