All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in fram till tisdag morgon. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Utskrivning

Hur länge du får stanna på sjukhus beror på hur stort ingreppet är och hur lång tid du har kvar lungdränaget. Är du utomlänspatient stannar du hos oss mellan 2-5 dagar innan du får flytta tillbaka till ditt hemsjukhus. Transporten dit sker oftast med ambulans. Är du från Uppsala är du kvar tills du är redo att kunna vara hemma igen, vilket brukar ta ungefär 3-6 dagar. Mer information om vad du ska tänka på får du vid utskrivningssamtal med läkare och sjuksköterska.

Sjukskrivningen efter operationen varierar beroende på vad du jobbar med och hur du mår, men är oftast ca 1 månad.