Uppvak och på vårdavdelning

Efter operationen vistas du på intensiven tills du vaknat ordentligt och man ser att allting gått som det ska. Det tar vanligtvis några timmar. På intensiven finns det alltid personal inne på salen som ser till att du mår bra. När du vaknat ordentligt kan du börja äta och dricka igen. För att se att du försörjer dig tillräckligt så mäter vi hur mycket mat och dryck du får i dig. Innan du flyttas till vårdavdelningen igen så tas artärnålen bort, men lungdränagen, urinkatetern och epiduralbedövningen får sitta kvar några dagar till.

Smärta och smärtlindring

Efter operation är det normalt att ha ont. Upplevelsen av smärtan är individuell och bara du kan berätta hur ont just du har. Det är mycket viktigt att du är väl smärtlindrad efter operation eftersom en bra smärtlindring leder till ett ökat välmående och att du kan komma upp och mobiliseras snabbare. Det är därför viktigt att vi samarbetar så att din smärtlindring kan bli så bra som möjligt. Viktigt är att säga till när smärtan börjar komma så att den kan brytas i tid. Du får gärna ta med dig musik att lyssna på eftersom det kan ha en smärtlindrande och lugnande effekt.

Vi använder oss av flera typer av smärtlindring på kliniken. Vid de flesta lungoperationer används epiduralbedövning (ryggbedövning), om det passar just dig avgör narkosläkaren som du träffar innan operation. Vid epiduralbedövningen sticker narkosläkaren en tunn plastslang in mellan ryggkotorna, in i epiduralrummet, i den nivån som ska bedövas.

Slangen kopplas ihop med en pump som ger läkemedel in via slangen kontinuerligt. För att veta att bedövningen fungerar måste den sättas innan du sövs. Inför det kan du få extra lugnande om du behöver.

Epiduralbedövningen kan bedöva så bra att den även tar bort känslan av att behöva gå på toaletten, därför är det nödvändigt med en urinkateter så länge som behandlingen pågår. Vid varje arbetspass utvärderar din sjuksköterska funktionen av epiduralbedövningen.

Om epiduralbedövning inte passar för dig kan kirurgen lägga in en bedövningsslang direkt i operationssåret. Denna slang kopplas till en behållare som under 3 dygn kontinuerligt pumpar in lokalbedövning i operationssåret, en så kallad Painbuster™. Om operationen utförs med titthålskirurgi används denna metod oftare än epiduralbedövning.

Som tillägg till eller istället för de ovanstående smärtlindringsmetoderna får du äta smärtlindrande tabletter. Då får du långtidsverkande smärtlindring 2 gånger om dagen och däremellan snabbverkande tabletter vid behov. Om du inte kan ta tabletter så kan smärtlindringen ges direkt in i blodet.

För att kunna mäta din smärta använder vi oss av två skalor - VAS (visuell analog skala) och NRS (numerisk skala). VAS-skalan är som en linjal där det i ena änden står "ingen smärta" och i andra änden "värsta tänkbara smärta", du placerar dig där du tycker smärtan är vid just det tillfället. NRS-skalan fungerar så att du säger en siffra mellan 0-10 som beskriver hur smärtan är just vid det tillfället. Skalor hjälper oss att utvärdera och anpassa din smärtlindring.

Tillbaka på vårdavdelningen

Efter vårdtiden på intensiven får du flytta tillbaka till vårdavdelningen. Väl tillbaka på avdelningen är det bra om man försöker komma upp och börja röra på sig, det minskar risken för komplikationer och ger en snabbare återhämtning.

Samtidigt är det viktigt att du tar det i din egen takt, ett litet steg i taget. Det är till exempel mycket bättre att sitta upp i en fåtölj än att ligga i sängen.

Varje förmiddag sitter läkare och sjuksköterska tillsammans och rondar. Efter det går läkaren runt till alla patienter och ger en uppdatering av nuläget. Dagtid finns läkare anträffbara på avdelningen. På helgerna är den en jourhavande läkare, då blir ronden kortare och läkaren går inte alltid runt till alla patienter.

Dränagen sitter kvar tills lungan läkt ihop och kan hålla sig expanderad av sig själv igen. Om lungan läkt kan vi avgöra utifrån hur stort luftläckage som finns, det läser vi av på behållaren som är kopplad till dränaget. Det kan ta allt från en dag till över en vecka, men oftast runt något dygn. När luftläckaget slutat stängs dränaget och du får åka på en röntgen för att se om lungan håller sig expanderad även utan aktivt sug. Om den gör det kan dränaget tas bort. Dagen efter gör man en ny röntgen för att kontrollera att det fortfarande ser bra ut. När lungdränagen tagits bort kan även epiduralbedövningen avlägsnas. Efter avslutad epiduralbehandling smärtlindras du med tabletter istället. Då kan också urinkatetern tas bort. Om du inte har haft epiduralbedövning kan urinkatetern tas bort tidigare.

När man opereras utsätts kroppen för en stressreaktion vilket bland annat leder till att magen blir trög, det tillsammans med smärtlindring som också är förstoppande gör att det ofta dröjer några dagar innan magen. Att vara uppe och röra på sig gör att det går snabbare för magen att komma igång efter operationen. Du får även ta läkemedel som motverkar förstoppning.