Inskrivning

Du skrivs in på den preoperativa mottagningen, 50D2, ingång 50, våning 4. Du välkomnas där av en sjuksköterska och en undersköterska. Undersköterskan tar kontroller och gör en EKG-undersökning. Sjuksköterskan informerar dig om vad som kommer att hända under vårdtiden och tar blodprover. Du får även träffa avdelningsläkare, narkosläkare och sjukgymnast/fysioterapeut.

Avdelningsläkaren går igenom din sjukdomshistoria, dina mediciner, det planerade ingreppet och gör en enklare hälsoundersökning. Narkosläkaren gör en undersökning och förklarar hur du kommer att sövas och smärtlindras. Sjukgymnasten/fysioterapeuten demonstrerar andningstekniker och rörelseträning som du ska använda dig av efter operationen.

Du får även träffa en av de kirurger som kommer att utföra din operation. Utredningen måste ibland kompletteras med ytterligare någon undersökning.

Är du bosatt i Uppsala (med närområde) får du, när inskrivningen är klar åka hem igen och sova hemma natten inför operation. För att sedan komma tillbaka till vårdavdelningen på operationsdagens morgon. Kommer du utomläns ifrån får du sova natten innan operationen på patienthotell. Vid behov av stöd från anhöriga kan dubbelrum ordnas och för detta kan en viss kostnad tillkomma. Transport till och från sjukhuset ombesörjer vi.

Vid vidare utredning eller behov av övervakning kan övernattning på avdelningen natten inför operation vara aktuell.