Inför ditt besök

Efter att du blivit rekommenderad operation av den multidisciplinära ronden kommer din ansvariga lungläkare eller onkolog meddela dig detta och du blir relativt kort därefter kallad till oss på Thoraxkliniken. I ditt kallelsebrev bifogas information om vad du generellt ska tänka på och göra innan du kommer till oss. En sammanfattning finns också här.

Ibland sker inskrivningen polikliniskt, vilket betyder att du kommer till avdelningen och får all information, åker hem samma dag och sedan kommer tillbaka dagen innan planerad operation för de sista förberedelserna. Information om detta finns i så fall i kallelsebrevet.

Innan operation ska du duscha två så kallade dubbelduschar med descutansvampar, det är tvättsvampar som innehåller ett bakteriedödande medel. Dubbeldusch betyder att du duschar först med en descutansvamp och sedan upprepar direkt efter med nästa svamp. Läs mer under rubriken "Förberedelser inför operation".

Ta gärna med dig dina mediciner till avdelningen när du ska läggas in, helst både dosett och originalförpackningar. Innan operationen tar du själv dina mediciner som vanligt.

Viktigt! Om du äter någon blodförtunnande medicin så hör av dig till sjuksköterskorna på operationsplaneringen. Telefonnummer 018 - 611 40 20. Telefontid måndag - torsdag kl. 10-12.


Undvik att ta med dig värdesaker till avdelningen för att minska risken för att något försvinner. Inför operation låser vi in dina saker men vi tar inte ansvar för dem.

Vid behov av rollator så finns det att tillgå på avdelningen. Om du tar med dig egen rollator så ansvarar du själv för transporten av den hem, eftersom den inte får plats i ambulansen vid hemtransport.