Du som ska opereras

Du som ska opereras för lungcancer får komma till Thoraxkliniken på Akademiska sjukhuset. Här finns den thoraxkirurgiska vårdavdelningen 50 D2, den thoraxkirurgiska intensivvårdsavdelningen 50 B1 (TIVA) samt den thoraxkirurgiska operationsavdelningen.

Du blir remitterad hit av din lungmedicinska specialist eller av annan behandlande läkare för operation av en misstänkt lungförändring. Ibland har man redan innan du kommit hit tagit prov på förändringen och fått bevis på att det rör sig om en elakartad tumör som behöver tas bort. Ibland har vi bedömt att vi utifrån olika radiologiska undersökningar som gjorts (t.ex. skiktröntgen och PET) har en tillräckligt välgrundad misstanke om tumör för att rekommendera en operation, utan definitivt bevis i form av ett vävnadsprov från tumören.

Innan du kommit hit har alla de undersökningar och tester du gjort och genomgått noggrant gåtts igenom på en multidisciplinär rond med specialister från olika områden. Ronden har då gemensamt gett rekommendation att du ska opereras.

Här hittar du information om vården hos oss och hur det brukar vara. En del saker kanske inte alltid gäller för alla som vårdas och om du har fått annan information av din behandlande läkare eller kirurg kan den vara mer relevant för dig.