Till dig som ska hjärtopereras

Här på Akademiska sjukhuset opererar vi olika hjärtfel. Exempelvis utför vi kranskärls-operationer (by-pass), hjärtklaffsoperationer och förmaksflimmeroperationer (operationer vid oregelbunden hjärtrytm).

Nedanstående information är generell och kanske i varje detalj inte helt stämmer för just din hjärtoperation.

Läs informationsmaterialet

Tillsammans med kallelsen får du bland annat en hälsodeklaration att fylla i och en informationsbroschyr. Läs igenom materialet noggrant. Där finner du viktig information som förberedelse inför din hjärtoperation.

Ta med din medicin, men lämna värdesaker hemma

Inför sjukhusvistelsen är det bra om du bara tar med dig det allra nödvändigaste som till exempel:

 • Hygienartiklar: tandborste, tandkräm, rakutrustning, kam/borste mm
 • Rymliga tofflor/inneskor (du kommer att vara lite svullen om fötterna efter operationen)
 • Mediciner: tabletter i originalförpackning, salvor, inhalationsspray, insulinpenna med mera.
 • Telefonnummer till närstående.
 • Lämna värdesaker och ev. rollator/rullstol hemma. (Kan ej tas med i ambulansen vid hemtransporten)

Sluta röka före operationen!

Rökning försämrar sårläkning och kan ge lungkomplikationer i samband med operationer. Därför är det av största vikt att du är rökfri i god tid före operationen. Ju längre du varit rökfri desto mindre risk för komplikationer. Behöver du hjälp att sluta? Du som bor utanför Uppsala får ta kontakt med ditt sjukhus/din läkare för hjälp med rökavvänjning. Du som bor i Region Uppsala kan vända dig till lungmottagningen på Akademiska sjukhuset. Du kan också få hjälp via kostnadsfri stödtelefon och andra internetsidor. Självklart är det lika viktigt att även i fortsättningen, efter operationen, avstå från rökning eller snusning.

Information om din operation

Inskrivning på thoraxkirurgavdelning 50 D (preoperativa enheten)

Oftast sker inskrivningen polikliniskt, vilket betyder att du kommer till avdelningen på ett inskrivningsbesök, åker hem samma dag och kommer tillbaka dagen innan planerad operation. I vissa fall skrivs du in dagen innan planerad operation. Ibland behöver vi även komplettera med någon eller några undersökningar.

Alltid sker:

 • Blodprovstagning och EKG
 • Längd och vikt
 • Ankomstsamtal med sjuksköterska med genomgång av hälsodeklarationen som du fyllt i hemma
 • Inskrivningssamtal med avdelningsläkare - förbered gärna frågor!
 • Samtal med narkosläkare och thoraxkirurg - förbered gärna frågor!
 • Information i grupp och/eller individuellt av fysioterapeut.
 • Dusch och hårtvätt.

Kvällen före operation är det bra om du tränar på andningsövningar och uppstigningsteknik som fysioterapeuten informerat dig om. Att känna oro inför operationen är helt normalt. Du skall fasta inför operationen och får därför inte äta eller dricka efter midnatt.

Ett operationsteam tar hand om dig

Du tas om hand av ett operationsteam som är hos dig under hela operationen. Teamet består av kirurg och assisterande kirurg, narkosläkare, narkossköterska, operationssköterska, undersköterska och perfusionist, vilken sköter hjärt- lungmaskinen. Du sövs, tvättas med desinficerande medel och kläs med operationslakan. Nu kan operationen starta. Hjärtoperationen tar cirka 2 till 4 timmar och ytterligare någon timme med förberedelser och transport till thoraxintensiven. Efter operationen ringer kirurgen till din närstående och informerar om operationsförloppet.

På thoraxintensiven väcks du ur narkosen

Du är fortfarande sövd och kopplad till respirator vid ankomsten till thoraxintensiven. Du väcks ur narkosen efter någon eller några timmar. Dina vitala funktioner övervakas noggrant. Vi mäter bland annat blodtryck, kontrollerar hjärtrytm, urinproduktion och andning. Det finns alltid personal i din närhet. Dygnet efter operationen är du kanske omtöcknad och det är troligt att du efteråt inte kommer att minnas så mycket. Den tekniska övervakningen (EKG, syrgasmätning) och dränageslangar, infusionsslangar, urinkateter med mera gör dig "bunden" till säng eller fåtölj. När allt är helt stabilt, efter en eller ett par dagar, kopplas slangarna/kablarna bort (med undantag av urinkatetern) och du flyttas tillbaka till vårdavdelningen.

Dagarna efter operationen

Du kommer antagligen att känna dig trött flera dagar efter operationen. Det är trots det mycket viktigt att du kommer igång med att röra på dig. Det befrämjar framför allt andningen och är dessutom den bästa och snabbaste rehabiliteringen. Redan dagen efter operationen får du sitta på sängkanten, ställa dig upp och flytta över till en fåtölj en stund. Vi hjälper dig med det. Vi kommer också att "tjata" på dig om att inte stödja på/belasta dina armar, vilket är mycket viktigt! Vid belastning av armarna rör sig bröstbenskanterna, vilket försvårar läkningen. (Ditt bröstben sågas upp och sammanfogas med ståltråd under operationen). Så småningom ska du öka din fysiska ansträngning. Du har fått mycket vätska (dropp) under och efter operationen och därför har din vikt ökat. Det gör att du kan känna dig svullen i främst händer och fötter. Överskottsvätskan i kroppen återförs så småningom till blodkärlen och du kommer därför att kissa mycket flera dagar efter operationen. Vi väger dig därför dagligen, så att vi ser att du minskar till din ursprungsvikt. För att du skall få nattro får du behålla urinkatetern de första dygnen.

Kroppen påverkas på flera sätt

En operation utgör alltid en stressituation för kroppen, vilket gör att blodsockernivån höjs. Därför kommer vi troligtvis att behöva ge dig insulin under någon/några dagar, för att sänka blodsockret, även om du inte är diabetiker. Kroppsstress och smärtstillande morfin gör att din tarmfunktion stannar av. Du kommer därför att få tarmstimulerande medel. Av samma orsak kan du känna dig illamående och ha minskad aptit de närmsta dagarna efter operationen. Det är ändå viktigt att du försöker äta. Kroppen behöver näring för att läka! Det är inte lämpligt att banta i samband med din hjärtoperation. Du kan också känna dig nedstämd den första tiden efter operationen, men successivt kommer du att få tillbaka ditt vanliga humör. Förvirringstillstånd med overklighetsupplevelser och mardrömmar kan också förekomma någon eller några dagar efter hjärtoperationen, men går alltid över. Några dagar efter operationen finns risk att din hjärtrytm blir oregelbunden och du får ett så kallat förmaksflimmer. Det behandlas och är oftast övergående, men kan i enstaka fall förbli permanent.

Inför och efter hemgång

När du kommit igång ordentligt är det dags att åka hem. Bor du utanför Region Uppsala får du vanligtvis åka ambulans eller lättambulans till hemsjukhuset efter ca 3-5 dagar. Bor du i Region Uppsala, får du stanna några dagar till eftersom du åker direkt hem efter vistelsen hos oss. Konvalescenstiden efter en hjärtoperation är vanligtvis 6-8 veckor, men är individuell och kan ta längre tid. Kom ihåg att även nu inte stödja på/belasta armarna eftersom ditt bröstben behöver vara i stillhet för att läka. Övergående koncentrations- och reaktionsnedsättning gör att du bör avstå från cykling och bilkörning i cirka åtta veckor. I lugn och ro kan du läsa mer i de informationshäften du får i samband med utskrivningssamtalet.

Hjärtgymnastik i grupp

Om du bor inom Region Uppsala, erbjuds du hjärtgymnastik i grupp på Akademiska sjukhuset. Den leds av fysioterapeut och startar cirka 8 veckor efter din hemkomst, 2 ggr /vecka i 10 veckor. Du börjar i en lågintensiv grupp och får sedan övergå till en medelintensiv. Därefter ska du fortsätta med fysisk aktivitet på egen hand. Om du tackat nej till erbjudandet om hjärtgymnastik, och senare ångrar dig, kan du höra av dig till thoraxkirurgavdelning 50 B1/D. Om du bor utanför Region Uppsala får du fråga på ditt hemortssjukhus om hjärtgymnastik.

Vi hälsar dig välkommen till oss!