Informationsfilmer

Förflyttning enligt KMC

En kort film om hur du förflyttar ditt barn enligt kängurumetoden.

Första hjälpen - svenska

En film som beskriver hur man gör första hjälpen på ett litet barn.

Första hjälpen - engelska

Första hjälpen - arabiska

Första hjälpen - persiska

Första hjälpen - somaliska

Första hjälpen - tigrinja