Innan ditt barn har fötts

Du som förälder är den viktigaste personen för ditt barn. Din närvaro och ditt deltagande i barnets vård gör stor skillnad. Du utgör barnets trygghet. Vi vill i största möjliga mån undvika separation mellan förälder och barn.
Ditt barn ska om möjligt ha någon anhörig hos sig på avdelningen dygnet runt.
Barnets naturliga vårdplats är att vårdas hud-mot-hud hos en förälder eller hos en annan betydelsefull person i barnets närhet. Hud-mot-hudvård har visat sig ha många positiva effekter på barnets utveckling och chans till tillfrisknande. Därför ser vi hud-mot-hudvård som en mycket viktig del i barnets behandling så snart som möjligt efter att barnet har fötts. 

En annan del av behandlingen som du kan bidra med för ditt barn är att ge barnet bröstmjölk. Mammans egna bröstmjölk är den bästa födan ett nyfött barn kan få. Bröstmjölkproduktionen kommer igång tidigare samt ökar fortare om brösten stimuleras tidigt efter förlossningen och regelbundet. 
Stimulans kan ske genom amning, genom urmjölkning för hand eller med bröstpump. Om du inte önskar amma men ändå vill erbjuda ditt barn din bröstmjölk finns hjälp att få, prata med personalen. 

Mer information om hud-mot-hudvård, amning och pumpning samt information om Intensivvårdsavdelningen för nyfödda hittar du i länkarna nedan

Avdelningen i media

På neonatalavdelning - för tidigt född eller nyfödd och sjuk 

Allra viktigast är föräldrarna för hud-mot-hud-vården*. Den är lite av en specialitet här i Uppsala. Barn som vårdas hud mot hud -ligger på sin mammas eller pappas nakna bröst med bara en filt över sig. Det gör att de får en enklare omställning till livet utanför livmodern.