Inför hemgång eller flytt till annat sjukhus

Första hjälpen till nyfött barn