Lymfterapeut

Den viktigaste i ödembehandlingen är kompressionen, alltså tryckbehandling för att minska storleken på kroppsdelen. Vi provar ut bandage eller kompressionsstrumpor som du sedan använder hemma.

Lymfterapeut mäter och registrerar hur stort ödemet är och väljer behandlingsmetod utifrån storleken, stadium och hur länge det har funnits. Andra problem och obehag tar vi också hänsyn till. Effekten av behandlingen följs upp vid ett kontrollbesök.

I vårt arbete ingår också att informera om bakomliggande orsak till ödemet och varför vissa levnadsvanor har betydelse.