Kurator

När man drabbas av cancer är det naturligt att ha kontakt med kurator periodvis under diagnostisering, behandling, rehabilitering och eftervård.

Oro, stress och trötthet är vanligt förekommande. Kuratorn arbetar med stödjande och krisbearbetande samtal med både patient och anhöriga. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska särskilt uppmärksammas om det finns barn som anhörig.

Om du önskar kontakt med kurator innan, under eller efter vårdtiden kan du prata med din kontaktsjuksköterska, läkare eller personal på mottagning och vårdavdelning.