Kontaktsjuksköterska

Det är kontaktsjuksköterskorna inom Akademiska sjukhuset som håller samman vård- och rehabiliteringsinsatserna runt alla cancerpatienter och anhöriga.

Kontaktsjuksköterskorna är tillgängliga på telefon under dagtid för att bland annat svara på frågor om cancer och om rehabiliteringsarbetet. De kan även hjälpa dig att få kontakt med exempelvis kurator, dietist eller fysioterapeut.

När kontaktsjuksköterskorna inte är tillgängliga, under kvällar, nätter och helger, kan patienter och anhöriga vända sig till de vårdavdelningar där de behandlats för motsvarande hjälp och stöd.